ישיבת ועד 11.10.23

לקובץ פרוטוקול ישיבת ועד 11.10.23

 

פרוטוקול ישיבת ועד בזום מיום 11.10.23

עו"ד ליאור שפירא: מה לשכת עורכי הדין עושה או מה אנחנו צריכים לעשות לאור הסיטואציה?

יש לנו מתחם וwe work של המחוז, אנחנו הצענו לכל עורך דין שרוצה, יכול להיכנס לשם בחינם בתקופה הזאת.

הלשכה ואנחנו בשיתוף, עוסקים באיסוף תרומות (לא כספיות) מוצרים, דברי כאלה, מרכזים את זה כאן בלשכה ומעבירים לכל מקום שנדרש בארץ.

האתר של המחוז שונה לאור המצב. עם הודעות חשובות, עדכונים, גם מקצועיים. אם למישהו יש שאלות, אתם יכולים להפנות.

בלשכה יש נוהל הלוויות, מעבר לעובדה שאנחנו נפרסם בעיתונים, נכון יהיה שאנחנו נשלח נציגים להלוויות ולשבעה אני אלך כמה שאני יכול, אני לצערי מתחלק גם עם מה שקורה בעירייה אז אם יש מישהו מכם שיכול ללכת לשבעה או להלוויה או להצטרף, תגידו לאופירה ואנחנו נשבץ אתכם. אנחנו נלך לבקר גם משפחות של חטופים ונעדרי קשר, גם לראות מה אנחנו יכולים לעשות.

ש: אנחנו יודעים גם על כאלה מהמחוז?

עו"ד ליאור שפירא: כן.

אם אתם מכירים עוד כאלה שאנחנו לא מכירים ולא שומעים, תעדכנו את אופירה על מנת שנעשה מה שצריך במסגרת הטיפול שלנו בלשכה.

אם פונים אליכם מתמחים, יש בחינה בדצמבר 27/12, היום הוצאנו החלטה וזה יעבור למועצה ארצית ולדחות אותה ל12/2. צריך אישור מועצה אבל 99.9 אחוז שזה המצב ואם יש חיילים מוטרדים שפונים אליכם, אתם יכולים להגיד שזאת ההחלטה טרם ההחלטה.

כנראה שגם הבחירות המוניציפליות יידחו גם הן בשלושה החודשים ל31/1.

עו"ד מירב בר זיק: יש החלטה כבר?

עו"ד ליאור שפירא: יש הצעת חוק שתעבור, כבר התזכיר קיים.

עו"ד רון לוינטל: יש אפשרות להכשיר גם את החדרים התחתונים בלשכה ברחוב פריש לשימוש עורכי דין, נגיד החתמה על תצהירים או לדברים מסוימים, יש שם כמה חדרים וזה נשמע לי שזה בטוח וזה יכול אולי לעזור לכמה עורכי דין.

עו"ד ליאור שפירא: אני לא יודע, אני אברר, אבל אני הלכתי לראות את הwe work  , לא חושב שמישהו ירצה ולא יהיה לו שם מקום.

עו"ד מירב בר זיק: אני ראיתי ברשתות שעורכי דין שאין להם צוות, גם אצלנו אגב, כולם מגויסים, 3-4 עורכי דין מגויסים וגם בני זוג שמגויסים  ואין מסגרות לילדים ויש קושי, לא רק מבחינת דיונים שנקבעו מעכשיו לעכשיו זה כבר הוסדר, אלא עם מסמכים יותר רציניים למשל שצריך להגיש עוד שבוע-שבועיים. אני רק מעלה את זה, אין לי פתרון, אני יודעת שאי אפשר לדחות את המועדים אבל אני יודעת שיש קושי כי גם אצלנו אנשים היו אמורים לעבוד על דברים והם לא נמצאים, השאלה אם יש משהו שאנחנו יכולים?

עו"ד ליאור שפירא: מה דמיינת שאנחנו יכולים לעשות?

עו"ד דור נחמן: לדעתי צריך ליצור קודם כל טופס כדי שנוכל לנתח כמה זאבים בודדים יש ואז לראות אם אפשר להגיש מטעם המחוז דחיות ומה שצריך, אבל קודם צריך לנתח את השטח.

עו"ד רון לוינטל: יש ארכה אוטומטית של השר לשבוע הזה ובטח יהיה גם לשבוע הבא.

עו"ד דור נחמן: אני לא יודע, אני יודע שיש לי דיון ביום ראשון דיון הוכחות על הבוקר, ואם הייתי לבד במשרד הייתי כנראה בסיטואציה מסוימת.

אופירה יוחנן וולק: אני רוצה לעדכן אותכם בנושא של השר שמוציא את הצו, הפרוצדורה כיום היא כזאת שהוא מוגבל בימים שהוא יכול לתת את הצו, ובכל פעם אחרי שהוא נותן את מספר הימים המוגבל שהוא נותן הוא צריך גם החלטת ממשלה ועד כמה שזה מסורבל. למשל הוא נתן את הצו עד ליום שישי בבוקר וביום חמישי או שישי בבוקר הוא יוציא להמשך. אנחנו בקשר ישיר עם דובר השר ומשרד המשפטים, אנחנו כל הזמן על זה ואנחנו אומרים לו שהזמן קצוב ובואו תתקדמו אבל זאת תהייה התשובה כל הזמן אלה החוקים, הממשלה צריך לאשר כל פעם מחדש.

עו"ד דור נחמן: אלה לגבי דיונים, לא לגבי בקשות.

עו"ד רון לוינטל: השר אוחנה בתקופת הקורונה חתם לחודש בבת אחת.

אופירה יוחנן וולק: רגע, אז אם אתם מדברים על משהו אחר אתם מוזמנים לכתוב לי איזשהו נוסח שאתם רוצים ונעביר את זה הלאה וננסה לטפל בזה מול השר ומשרד המשפטים.

עו"ד מירב בר זיק: אני אדייק, מדובר על הגשות של מסמכים שלוקח הרבה זמן להכין אותם ואם יש לי מועד הגשה עוד שבועיים, מי שנמצא בצו 8 ולא יודע מתי הוא יחזור, הוא מבין שהוא עלול להיות בבעיה עם סיכומים שהוא היה אמור לכתוב אותם בימים אלה והוא לא יכול.

אופירה יוחנן וולק: תכתבי לי משהו מסודר כזה "כרגע בשל המצב, אנשים שמגויסים, בכל רחבים הארץ ובמשרדים אנחנו מבקשים מהשר להתייחס לדבר הספציפי הזה כי בקשות לא לוקח דקה לרשום אלא שבועיים ויותר". תכתבי לי משהו מסודר כזה ואחנו נעביר את זה הלאה.

עו"ד רון לוינטל: אבל זה נכון גם לכתיבת הוכחות, לזימוני עדים.

עו"ד מרלין שושנה: גם לתצהירי עדות ראשית, לכתבי הגנה, בתיקים גדולים יש הרבה מסמכים שצריך לצרף.

עו"ד דור נחמן: זה לא קשור לשר, אופירה. במצב מיוחד בעורף לפי התקנות זה דחיה של כל המועדים שנקבעו לדיונים. אנחנו לא מדברים על דיונים. זה לא קשור לשר, זאת צריכה להיות עבודה שלנו, אנחנו צריכים לנתח עורכי דין שהם זאבים בודדים שכרגע הם מגויסים בצווי 8 ולבחון איתם מה הצרכים שלהם. כרגע זה על בסיס טובות אישיות כאלה ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו במחוז יכולים לעזור להם, אם זה לפנות בשמם ולהגיש בקשות בתוך התיקים, מה שהם צריכים.

עו"ד תומר בכר: אני אגיד לכם מה עשינו בוועד הקודם בזמן הקורונה, פרסמנו קול קורא עם קו טלפון, כי לאנשים לא הייתה גישה למייל ולא כלום, בטח עכשיו בצו 8, קו טלפון חם שיהיה פעיל רוב שעות היממה שלשם יהיה ניתן להתקשר ולהגיד מה הבעיה ואנחנו נגיש את הבקשות בשמם, בשם הועד, נגיש את הבקשות, מה שצריך. כל זה צריך להיות בתוך הועד אצלנו, נעשה את זה בשבילם, צריך לפרסם מספר טלפון עם קו חם, זה הכל. כמובן לייצר אצלנו את הסיסטם שאחרי שיקבלו את הפנייה יוכלו לטפל בה.

עו"ד דור נחמן: בדיוק זאת הייתה הכוונה. לצד זה אופירה, גם משאלות שעלו מהשטח, צריך תזכורת מוועדת האתיקה שניתן להחתים על תצהירים מרחוק בהיוועדות חזותית כי עלו לגבי העניין הזה לא מעט שאלות, ההוראה עדיין קיימת מתקופת הקורונה אבל לא כולם מעודכנים לגביה. צריך לשלוח תזכורת לגבי זה.

עו"ד מרלין שושנה: זה תקף מפברואר 2022 וזה תקף גם היום, גם לגבי ייפוי כוח בהיוועדות חזותית. יש לחדד יותר.

עו"ד  מירב בר זיק: מי שעכשיו נמצא בצו 8 הוא לא באמת יכול לעלות במערכת הממשלתית ולאמת מישהו וכן הלאה. אם זה החתמה טכנית על תצהיר, אני לא מדברת על דברים שמחייבים. בהנחה שאפשר לייצר מערך שאפשר יהיה, מי שנמצא בצו 8 מבקש שיסייעו לו בדבר הזה, הוא צריך מחשב ואין לו.

עו"ד מרלין שושנה: נכון אין להם גישה בכלל.

עו"ד תומר בכר: המחוז צריך ליצור קשר עם הנהלת בתי המשפט במחוז שלנו ולתקשר ישירות מולם ולא לתוך התיקים עצמם. אנחנו נכתוב להם באיזה תיקים יש בעיה ובאיזה תיקים אנחנו מבקשים דחייה או וואט אבר בגלל הסיבה הזאת והם ידאגו להעביר לשופט והשופט יוציא החלטה אם לדחות ב30 יום או 45 ימים כמה שניתן.

עו"ד רון לוינטל: אבל תומר, זה יכול להיות תל אביבי שמייצג בתיק בנצרת או מייצג בתיק בחיפה.

עו"ד מירב בר זיק: אל תשכחו שלא כולם ליטיגטורים כמונו.

עו"ד תומר בכר: התכוונתי לא רק לבית המשפט במחוז שלנו, אלא שאנחנו כמחוז נהייה מול מערכת בתי המשפט בכל הארץ.

עו"ד מירב בר זיק: יש גם עו"ד מסחריים שגם הם צריכים אולי סיוע בהחתמות. אני מניחה שגם עו"ד שעושים עסקאות נדל"ן או בתחומים אחרים צריכים סיוע וצריך לראות איך לעזור להם. דווקא הנושא של הדיונים פתור.

אופירה יוחנן וולק: אני מבקשת מכם, תכתבו לי בצורה מסודרת את כל הצרכים והדברים שאתם חושבים שצריך לעשות ואנחנו נפעל בהתאם. גם הארצי עושה דברים, הוא מקים קווי חירום שנותנים מענים שונים לכל הצרכים שעולים מהשטח, אז חלק מהדברים אנחנו פשוט נאחד כי אין טעם לעשות דברים במקביל.

עו"ד מירב בר זיק: אולי לפנות למשרדים גדולים יותר ש"יאמצו", ברגע שנדע מי הם אותם עורכי דין בודדים ולעשות חיבור מעין "אמץ לוחם".  סתם למשל משרד גורניציקי לוקח ומסייע לאיזשהו עו"ד, אולי באמת פנייה לאותם עורכי דין בודדים וננסה לחבר אותם למשרדים גדולים יותר שלהם יש יותר יכולת להתמודד בסיטואציה הזאת. צריך להבין איך אפשר לעשות את זה טכנית.

עו"ד דור נחמן: יש פה האצלת סמכויות לעו"ד נוסף, עם זה אין בעיה. אבל זה צריך לעשות את זה באמצעות הודעות SMS כי אין להם אינטרנט איפה שהם נמצאים, בשטח אין אינטרנט. מי שעונה על קריטריון מסוים שיענה "1" .

עו"ד ליאור שפירא: אין מישהו בארצי יכול לעשות את זה?

אופירה יוחנן וולק: אני צריכה לבדוק את זה. אני אבדוק את העניין הזה בארצי ואם לא קיים ננסה לעלות אותו בארצי בשיתוף איתנו כמובן.

עו"ד דור נחמן: בארצי פרסמו קו וואטצאפ ואני לא בטוח עד כמה זה רלוונטי בשטח, שיש בעיות אינטרנט.

אופירה יוחנן וולק: הרבה אנשים פנו והסתמסו בוואצטאפ הזה, הראשון שעלה זה היה קו חירום כדי להבין בכלל מה עו"ד זקוקים, גם עשינו באתר של הלשכה "שאלות נפוצות" כזה ולאט לאט כמות הפונים ירדה כי זה ענה על שאלות שחזרו על עצמן. אני מאוד אשמח, מי מכם שמוכן להתנדב ולהקים פרויקט כזה או אחר שאתם קולטים מהשטח או יוזמה שאתם חושבים שהיא חשובה, אני בטוחה שיש לנו עו"ד נוספים חוץ מהוועד שיהיו מוכנים להירתם ולעשות למען אז פשוט תפנו אלי ותגידו לי מה אתם רוצים ליזום ולעשות.

עו"ד ליאור שפירא: אני למד דברים לאט-לאט כי לא יצא לי באמת בגלל הבחירות המוניציפאליות אבל אני רואה שתומר ורון כאן אז הם יוכלו לעזור יותר. יש לנו מסתבר ועדה שמאשרת עורכי דין שהם יהיו מאמנים, פנו אלינו בתקופה האחרונה כמה משרדי עורכי דין שרוצים שנאשר שהם יוכלו לאמן מתמחים. מסתבר שאנחנו, המחוז עושה ראיון פרוטנטלי לאותם עורכי דין, חוקר אותם בכל מיני שאלות ואת ההמלצות שלו מעביר לארצי ובהתאם לכך מאשרים להם להיות מאמנים כן או לא. לאור המצב כרגע הייתה פנייה, יכול להיות מגורמי המקצוע שלנו או מהארצי שביקשו שנוותר על הריאיון הפרונטלי ונאשר אותם אוטומטית כמובן בבדיקה של אתיקה ודברים כאלה.

עו"ד דור נחמן: למה אי אפשר לעשות ראיון זום?

עו"ד רון לוינטל: אני לא זוכר שכשאושר לי להיות מאמן, אני לא זוכר בדיקה שנעשתה לי.

אופירה יוחנן וולק: זה משהו של מחוז תל אביב בכלל, שאר המחוזות לא עושים את זה בכלל. לא עודכנו מתי התחיל העניין הזה של ראיון פרונטלי של מאמנים. בתקופת הקורונה הם זנחו את זה ועברו למתכונת אחרת ועכשיו זאת החלטה שלכם.

עו"ד ליאור שפירא: גם אני לא יודע, גם לי היום יש אופציה לאמן 2 מתמחים ואני לא יודע איפה זה נולד אבל כנראה חכמי צפת שהיו כאן לפנינו קיבלו החלטה. אני לא יודע מה היו השיקולים שלהם, הכל נחת עלי כרעם ביום בהיר היום. אז ביררתי בכמה משרדים מדובר ומה הלחץ, מהבירור עולה כי מדובר ב14 משרדים שהם הגישו את הבקשה בספטמבר. אני בדעה שלא צריך להיחפז, מי שהגיש בספטמבר כרגע זה לא הזמן הכי חשוב מבחינתו להעסיק מתמחה, לא יקרה שום דבר אם נלמד את הנושא ונבין מאיפה נולדה ההחלטה הזאת, שמאוד מקפידים עליה, עושים 40 כאלה

בחודש, עושים את זה בצורה מאוד מקצועית. אז סתם לבטל את זה כרגע כי אנחנו לא יודעים את הסיבה למה, זה קצת מיותר, מה עוד שזה כולו 14 וגם ביררתי ונאמר לי שאותם מתמחים עכשיו הם לא יפגעו מכך, הם לא יפסידו את המועד של הבחינה עוד שנה וחצי. יש לנו זמן ללמוד את זה. אמרתי שאני אעלה את זה. אם מישהו  מכם חושב שאנחנו צריכים להקל ולשאת את זה עכשיו בלי כלום כמו שביקשו גורמי המקצוע אז סבבה ומי שבדעה שלי שזה יכול לחכות עד שנבין מי נגד מי ולמה, אני לא רואה את הבהילות דווקא בתקופה הזאת, זאת גם החלטה, אבל הייתי מחויב להציג את זה בפניכם. תגידו מה דעתכם.

עו"ד דור נחמן: אני חושב שאפשר להמתין.

עו"ד מרלין שושנה: מסכימה.

עו"ד ליאור שפירא: מישהו דעה אחרת?

עו"ד רון לוינטל: אפשר להמתין אבל יחד עם זאת, אם זה 14, אפשר לחלק פה לראיון בזום, כל אחד עושה 3 וזה נגמר כלא היה.

עו"ד ליאור שפירא: אנחנו לא יכולים אנחנו לעשות את זה.

עו"ד דור נחמן: רק מי שבוועדת מתמחים. עוד לא הקמנו ועדת מתמחים למעשה.

עו"ד ליאור שפירא: גם נכון, כנראה הוועדה הקודמת. בקיצור, מאחר ולא שמעתי אחרת, אנחנו נדחה את ההחלטה שלנו ואם אני אגלה אחרת, אני אכנס אתכם עוד פעם בזום.

 

 

 

 

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il