פרשת השבוע: ויגש / הרב אופיר סעדון, עו"ד

פרשת ויגש

רגישות לסבלו של האחר

פרשנים רבים ניסו את כוחם לענות על שאלתו של הרמב"ן מה ראה יוסף שלא שלח אגרת לאביו לאמור עוד אני חי. מבין כולם נודעת ביותר תשובתו של האברבנאל לפיה ביקש יוסף להחזיר את אחיו בתשובה. פירוש זה מתבלט בין הפירושים הרבים בשל פשטותו ובשל יכולתו להסביר מאורעות רבים תחת רציונאל אחד. יוסף מבקש לגרום לאחיו לחזור בתשובה ואכן אחיו מתוודים ואומרים אבל אשמים אנחנו. ועוד שיוסף מתגלה לאחים לאחר שהעמיד אותם באותו מבחן בו נכשלו בפעם שעברה. כנגד מכירת יוסף לעבד נלחמים האחים בחירוף נפש בעבור חירותו של בנימין.

עם זאת על אף פשטותו של הסבר זה הרי שהוא מעורר שאלה קשה וכבדה. מי ערב ליוסף כי אחיו יצליחו בניסיון? שאלה זו כבדה ביותר הן לאור כישלונם של האחים בעבר והן לאור התוצאות המסוכנות העלולות להיגרם. כך ניתן להעלות על הדעת סוף אחר לסיפור. סוף בו האחים אינם נלחמים עבור בנימין והמשפחה נקרעת מחדש. האחים חוזרים ללא בנימין לאביהם וענף רחל נגזר מן המשפחה.

ראשית תשובה לשאלה זו ניתן, כמובן, למצוא בדבריהם של האחים בינם לבין עצמם. האחים המתוודים על חטאתם פותחים בהליך התשובה. ואולם דומה כי תשובת הדבר המלאה מצויה בתהליך אותו העביר יוסף את האחים. תהליך המדמה את התהליך אותו עבר הוא על ידם.

כבר בבוא האחים מצרימה קורא יוסף לאחים מרגלים אתם. קריאה זו נועדה לגרום לאחים לחוש כי אימת המוות מרחפת על ראשם. לאחר מכן כולא יוסף את האחים בבית הסוהר. האחים הנתונים בבור מרגישים את הפחד הנורא בו מצוי אדם הלכוד באין אונים. לבסוף מרחפת על האחים כולם ובעיקר על בנימין סכנת העבדות. לא עוד בני חורין אלא עבדים נטולי זכויות ומעמד.

שלושה שלבים אלה מדמים, כמובן, את שלושת השלבים הנוראים אותם עבר יוסף. בתחילה ביקשו האחים להרוג את יוסף. לאחר מכן חזרו בהם האחים והחליטו לזרוק את יוסף אל הבור. לבסוף נמלכו בהם האחים ומכרו את יוסף לעבד. כנגד ויבקשו להמיתו – מרגלים אתם. כנגד הבור אליו נזרק יוסף נכלאים האחים בבית הסוהר. וכנגד וימכרוהו לישמעאלים – עלילת הגביע והמכירה לעבד.

דמיון זה אינו מבטא נקמה. אילו רצה יוסף לנקום באחיו יכול היה לעשות כן ואין מונע בידו. יוסף ביקש ללמד את האחים לחוש בסיבלו של האחר. ניתן לשער כי בדומה לכל עושי עוול אף האחים הצדיקו את מעשיהם ואף חשבו שהם עושים כן "לשם שמים". יוסף הביא את דיבתם רעה ועל כן ראוי לעונש. יוסף איים לדחותם מכנסת ישראל כפי שדחק יעקב את עשו ויצחק את ישמעאל. יוסף הינו רודף ויש לפגוע בו. אמונה קיצונית זו בצדקת הדרך הביאה את האחים לפעול באורח קיצוני ומסוכן.

יוסף אינו מבקש להוכיח לאחיו את טעותם. לא ניתן להכריע פונדמנטליזם באמצעות שיח רציונאלי. תחת זאת מבקש יוסף ללמד את האחים כי הפגיעה באחר תוך התעלמות מסבלו אינה מותרת בכל דרך שהיא. יוסף מבקש ללמד את האחים כי עליהם להיות רגישים למצוקת הזולת. אף שהאמינו בצדקת דרכם אסור היה להם להתעלם מסבלו ומרגשותיו. אסור היה להם לאבד את האחווה.

לאחר שעברו האחים את אותו סבל שסבל יוסף מכירים האחים בטעותם. לאחר שחשו את אימת המוות ואת יסורי העבדות מבינים האחים כי אסור היה להם להתעמר באחיהם. משעמדו האחים על תובנה זו מבין יוסף כי בשלים הם לעמוד בניסיון אותו הכין עבורם במשך שנים רבות. ניסיון אשר מכוחו הצליח יוסף לאחד את המשפחה מחדש.

 

הרב אופיר סעדון, עו"ד הינו בעל משרד עו"ד המתמחה בתחום מיסוי מקרקעין

 

 

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il