פרשת השבוע: יום כיפור / הרב אופיר סעדון, עו"ד

 

שם האומן : שי אזולאי |שם היצירה – לילה כיום יאיר

 

יום הכיפורים / הרב אופיר סעדון, עו"ד

מה תפקידו של הצום ביום הכיפורים? לשם מה מונעים אנו מעצמנו מאכל ומשתה?

שמא תאמר ייסורים מכפרים, אין הדבר כן שהרי אומרת התורה לנו לאכול בתשיעי על מנת שנקל יהיה לנו לצום בעשירי.

שמא תאמר דרך תשובה היא, אף על כך יקשה מאד שהרי לימדנו הרמב"ם כי אין התשובה גמורה עד אשר יתגבר החוטא על יצרו, וביום הכיפורים אין היצר שולט באדם:

"אתה מוצא השטן בגימטריה שס"ד, כמנין ימות השנה חסר אחד. כל ימות השנה, יש רשות לשטן להשטין לישראל, חוץ מיום הכיפורים. אמר לו הקב"ה: אין לך רשות ליגע בהם…" (מדרש שוחר טוב כ"ז).

התשובה אינה בבריחה מפני היצר אלא דווקא בהתמודדות עימו. וכמו שאומר הרמב"ם: "ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם." החלשת היצר ביום הכיפורים אינה מדד בוחן לשנה כולה.

ועוד קשה עלינו שיטתו של רבי שאמר: "על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה, יום הכפורים מכפר" (יומא פה:). אם יום הכיפורים אינו מכפר בתשובה במה הוא מכפר?

ביום הכיפורים אנו מזכירים לריבונו של עולם כי אנו עבדיו, ובנו משרה הוא את שכינתו. לאחר ארבעים ימי סליחה בהם אין אנו יודעים אם נענינו נעזרים אנו בעוגן ההצלה האחרון. ניגשים אנו לתפילה ומבקשים "זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים חותמנו בספר חיים למענך אלוהים חיים." צמים אנו ביום קדוש זה כדי להעמיק תחושת עבדותנו, שאין אנו מבקשים למען עצמנו אלא למענו. מצד תודעתנו ומצד יושר לבבנו אין אנו יכולים לבקש מה' כי ישפטנו לחיים למענו אלא ביום הכיפורים. ואף נראים אנו לפניו כמלאכים וכצבא מרום הכשר להשראת שכינתו. וכך בהמשך המדרש אותו הזכרנו לעיל אומר הקב"ה לשטן אף על פי שאין לך רשות לקטרג לך ראה במה הם עסוקים:

"כיוון שהולך ומוצא אותם כולם בתענית ובתפילה לבושים בגדים לבנים ומעוטפים כמלאכי השרת, מיד חוזר בבושה וכלימה. אמר לו הקב"ה: מה מצאת בבני? אמר לו הרי הם כמלאכי השרת ואיני יכול יגע בהם. מיד הקב"ה כובל אותו ומבשר להם סלחתי."

יהי רצון שנכתב ונחתם לחיים טובים ולשלום. גמר חתימה טובה.

 

הרב אופיר סעדון, עו"ד הינו בעל משרד עו"ד המתמחה בתחום מיסוי מקרקעין

 

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il