פרשת השבוע: פינחס השאלה בה / הרב אופיר סעדון, עו"ד

כיצד לומדים תורה?

אחת האגדות המכוננות בעולם המחשבה ההלכתי מכונה: "תנורו של עכנאי". באגדה זו מסופר על רבי אליעזר המבקש להוכיח את צדקתו באמצעות בת קול היוצאת משמים ועל רבי יהושע הדוחה ראיה בת קול באמירתו הנוקבת: "לא בשמים היא". אמירתו זו של רבי יהושע מסמלת את הצורך בעמל אנושי בלימוד התורה. את הצורך ליגע ולעמול על מנת להכריע את ההלכה. בהתאם לקריאתו זו של רבי יהושע נשען העולם ההלכתי על עמל ויגיעה ודחה מקירבו כל ניסיון להכריע את ההלכה באמצעים מיסטיים. ההלכה נחתכת בבית המדרש בלבד.

ואולם עיון בפרשתנו מעורר תמיהה אודות מסורת מקובלת ופשוטה זו. בפרשת השבוע מסופר על בנות צלופחד השואלות את משה האם בת יורשת נחלה במקום שאין בנים. ומשה – תחת לעמול בכוחו האנושי שואל את הקב"ה: וַיַּקְרֵב מֹשֶׁה אֶת מִשְׁפָּטָן לִפְנֵי ה. ובלשונה של האגדה הציורית נאמר כי משה מחפש את התורה בשמים ולא בארץ.

מדוע שואל משה בה' ולא מנסה להשיב להן בכוחות עצמו? טרם נשיב לשאלה זו נציין כי פרשת בנות צלופחד אינה חריג בנוף השאלות שנשאל משה במדבר. בשלושה מקומות נוספים נשאל משה על ידי בני ישראל שאלות הלכתיות ובכולו שאלה משה בה'. כאשר נדרש משה לידע מה לעשות עם מקושש העצים בשבת ועם מברך ה' שאל משה בה'. וכאשר האנשים שהיו טמאים שאלו את משה האם יכולים הם להקריב את קורבן הפסח שאל משה את הקב"ה מה דינם. מדוע, איפוא, לא מכריע משה בכל אלה בכוחות עצמו?

התשובה לשאלה זו רמוזה בהמשך הסיפור על תנורו של עכנאי.

עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: לא בשמים היא. מאי לא בשמים היא! אמר רבי ירמיה: שכבר נתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטת.

התורה שבכתב הינה מקור התורה שבעל פה. התורה שבעל פה מסבירה ומרחיבה את התורה שבכתב. לא ניתן לעסוק בתורה שבעל פה טרם נתינת התורה שבכתב. משה רבנו לא יכול היה לדון מדעתו אודות השאלות ההלכתיות שנשאל. טרם שאל משה את הקב"ה לא ירדה התורה לעולם ועל כן לא התחיל תפקידה של התורה שבעל פה.

שני שלבים יש בהתפתחותה של התורה. בשלב הראשון נמסרת היא מריבונו של עולם בדמות תורה שבכתב. התורה שבכתב היא הבסיס ממנו יוצאים, היא העוגן עליו נשענים. לימוד התורה האנושי הינו בעל חשיבות רבה ואולם הוא אינו הקומה הראשונה. הקומה הראשונה וההכרחית הינה התורה שבכתב שניתנה מאת ה'. על גבי קומה זו ניתן לבנות בניינים רבים ומפוארים.

הרב אופיר סעדון, עו"ד הינו בעל משרד עו"ד המתמחה בתחום מיסוי מקרקעין

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il