Skip to Content Contact Us

מחלקות ובעלי תפקידים

לשכת מנכ"ל
דנה אורן ינאי
מנכ"לית
dana@tabar.org.il 036905555
לשכת יו"ר
עו"ד אוריין לביא
עוזרת ליו"ר מחוז ת"א
oryanl@tabar.org.il 03-6905550
לשכת מנכ"ל ושירות לקוחות
עו"ד שלי אשכנזי
מנהלת שירות לקוחות
shellya@tabar.org.il 036905555
עו"ד ניצן לוי
מנהל פרויקטים
nitzan@tabar.org.il 036905562
חופש המידע
עו"ד ניצן לוי
ממונה לפי חוק חופש המידע
nitzan@tabar.org.il 036905563
ועדת האתיקה
עו"ד אשרת חנוך
פרקליטת ועדת האתיקה
kv@tabar.org.il 036905557

מזכירות ועדת האתיקה
etika@tabar.org.il 036905552
ועדת האתיקה

מזכירות הקבילה
kv@tabar.org.il 036905557
בית הדין המשמעתי
עו"ד רבקה (בקי) בן אהרון דואני
ממונה על בית הדין
bd@tabar.org.il 036905573
עו"ד עדי קירשן
מזכירות בית הדין
bd@tabar.org.il 036905543
בית הדין המשמעתי
חן ישראלי קליין
מזכירות בית הדין
bd@tabar.org.il 036905572
ועדות מקצועיות ובקשות לאמן מתמחה וועדות קשר
טלמור סלם ימין
ממונה ועדות מקצועיות
mor.s@tabar.org.il 036905545
עו"ד ורד רוזנפלד
ממונה על ועדות קשר
veredr@tabar.org.il 036905570
אקדמיה
עו"ד מורן קליפי
מנהלת מחלקת אקדמיה
midrasha@tabar.org.il 03-6905598
ויקטוריה פרץ
רכזת מחלקת אקדמיה
victorya@tabar.org.il 036905585
תרבות
רלי מורג
מנהלת מחלקת תרבות
office@tabar.org.il 036905567
שרה תקלה
רכזת מחלקת תרבות
office@tabar.org.il 036905596
שיווק, דיגיטל וחסויות
נורית קנר יהב
מנהלת שיווק, דיגיטל וחסויות
nuritkenner@gmail.com 036905595
ספרייה משפטית (בית אריאלה)
עו"ד אשרת מלכה בר אולפן
מנהלת ספרייה משפטית
library@tabar.org.il 037240547
לשכת הקשר בבית המשפט המחוזי ת"א
יעל קליין
נציגת לשכת הקשר
036951138

נשמח לסייע לכם בכל עניין

אנחנו נמצאים פה...

Back top top