Skip to Content Contact Us

מחלקות ובעלי תפקידים

לשכת יו"ר ומנכ"ל
אירנה שוסטרמן
מזכירה ראשית
sec@tabar.org.il 03-6905550
שירות לקוחות
עו"ד שלי אשכנזי
מנהלת שירות לקוחות
shellya@tabar.org.il 03-6905555 שלוחה 0
ועדת האתיקה
עו"ד אשרת חנוך
פרקליטת ועדת האתיקה
kv@tabar.org.il 03-6905557

מזכירות ועדת האתיקה
etika@tabar.org.il 03-6905555 שלוחה 3
חופש המידע
עו"ד מיכל קרסוצקי-יחזקאל
ממונה לפי חוק חופש המידע
michal@tabar.org.il פקס 03-6911192
בית הדין המשמעתי
עו"ד רבקה (בקי) בן אהרון דואני
ממונה על בית הדין
bd@tabar.org.il 03-6905573
ועדות מקצועיות ובקשות לאמן מתמחה
טלמור סלם ימין
ממונה ועדות מקצועיות
mor.s@tabar.org.il 03-6905545
אקדמיה
עו"ד אליאן בוכניק וידל
מנהלת מחלקת אקדמיה
midrasha@tabar.org.il 03-6905555 שלוחה 1
תרבות
רלי מורג
מנהלת מחלקת תרבות
office@tabar.org.il 03-6905555 שלוחה 2

נשמח לסייע לכם בכל עניין

אנחנו נמצאים פה...

Back top top