קובץ תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 21) - ועד מחוז תל אביב Skip to Content Contact Us

כפי שהתפרסם היום ה-27/12/2020, י”ב בטבת התשפ”א.

קובץ התקנות-9023

Back top top