תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת שהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות)(תיקון מס' 3), התש"פא-2020 (עדכון 01/10/20) - ועד מחוז תל אביב Skip to Content Contact Us
Back top top
דילוג לתוכן