Skip to Content Contact Us

19 בינואר 2020

הטבת מנויי אופרה

לקבלת ספח הרשמה ניתן לפנות למייל: saraht@tabar.org.il

5 באוגוסט 2019

פרקליטה בחיפה הציגה לביהמ”ש מידע מטעה

התנגדה לבקשת קשיש לשנות את תאריך לידתו וטענה שניתן להפיק מידע פיקטיבי מהמאגר עליו התבסס – אך הסתירה מידע חיוני (29.7) להמשך קריאת הכתבה לחצו כאן

5 באוגוסט 2019

רמ”ט יש עתיד זכה ליחס מיוחד בביה”ד?

הלל קוברינסקי הוענש ללא הרשעה על העסקת עובדת זרה למרות שלא ביקש זאת; הארצי קבע שיש להרשיעו – וביקש מן המדינה לוותר על כך (28.7) להמשך קריאת הכתבה לחצו כאן

5 באוגוסט 2019

סחבת הפרקליטות מנעה הריסת בתי פלסטינים

הפרקליטות נזקקה לעשרה חודשים כדי להגיב על עתירה נגד הריסת בנייה בלתי חוקית בבית ג’אלא – ובזמן הזה לא ניתן היה להרוס אותה (30.7) להמשך קריאת הכתבה לחצו כאן

...
...
Back top top