המצאת מסמכי התיק ללקוח בניגוד לעמדת הלקוח המשותף

המצאת מסמכי התיק ללקוח בניגוד לעמדת הלקוח המשותף עובדות המקרה: עורך הדין הפונה טיפל לפני כחמש שנים בהליך העברה ללא תמורה של דירה מבני זוג לארבעת ילדיה של אחת מבנותיהם וייצג לצורך כך את כל הצדדים לעסקה. ההעברה דווחה לרשויות המס והנכס הועבר על שם הנכדים בלשכת רישום המקרקעין, כאשר העתקים מכלל מסמכי העסקה נמסרו […]

חובת הנאמנות ללקוח כשמצב כשירותו לוט בערפל

חובת הנאמנות ללקוח כשמצב כשירותו לוט בערפל עובדות המקרה: עורכת הדין הפונה מייצגת אדם קשיש במצב בריאותי רעוע, שבבעלותו נכסי נדל"ן ומספר חברות. אותו אדם שכר את שירותיה לצורך עריכת צוואות הדדיות לו ולאשתו, עריכת ייפוי כוח מתמשך וכן לצורך ייצוגו בעסקת מכר של זכויותיו בנכס נדל"ן שנמצא בבעלות משותפת עם אחייניו. במסגרת זו ביקש […]

זכות העיכבון אל מול חובת הנאמנות ללקוח 

זכות העיכבון אל מול חובת הנאמנות ללקוח עובדות המקרה: עורך הדין הפונה ייצג לקוח בהליך פלילי עד שזה האחרון החליף ייצוג עובר לדיון הטיעונים לעונש בעניינו. בתוך כך לא העביר הלקוח את שכר הטרחה כמתחייב מהסכם הייצוג, ועל כן מבקש עורך הדין הפונה לדעת אם באפשרותו לעכב את העברת התיק המשפטי לעורך הדין המחליף בכפוף […]

החזקת כספים בנאמנות – חובות עורך הדין כלפי הצדדים

החזקת כספים בנאמנות – חובות עורך הדין כלפי הצדדים עובדות המקרה: עורך הדין הפונה מייצג מוכר של דירת מגורים, אשר במסגרת עסקת המכר התחייב לתקן את תשריט הדירה באופן שישקף את המצב הפיזי במבנה. לצורך כך הופקד בידי עורך הדין הפונה בנאמנות סך של 100,000 ש"ח מתוך כספי התמורה שהתקבלו באמצעות משכנתה, וזאת עד להסדרת […]

חובת כיבוד ערכאות למול חובת הנאמנות ללקוח

חובת כיבוד ערכאות למול חובת הנאמנות ללקוח עובדות המקרה: עורך הדין הפונה מייצג מספר עצורים בהליכי הסגרה לצרפת בגין מעשי הונאה, בד בבד עם ניהול הליך מקדמי בסוגיית מוצגים שנתפסו בעת מעצרם בישראל. לדבריו, קיימת חשיבות כי סוגיית התפוסים תוכרע עובר לדיון בהליך ההסגרה בשל המשקל המכריע שיש לסוגיה זו בשאלת ההסגרה, אולם התנהלות המדינה […]

הפסקת טיפול עקב חילוקי דעות מקצועיים עם הלקוח

הפסקת טיפול עקב חילוקי דעות מקצועיים עם הלקוח עובדות המקרה: עורך הדין הפונה מייצג לקוחות בעסקה לרכישת נחלה במושב, במסגרתה הוסכם כי חלק מהתמורה תוחזק בידיו להבטחת תשלום כלל המיסים החלים על המוכר בעסקה. עם זאת, הסכום שהוסכם עליו בהקשר זה אינו משקף לטעמו את החשיפה האמיתית למס של המוכר בפער ניכר, ולמרות שהודיע על […]

מימון הוצאות עבור הלקוח

מימון הוצאות עבור הלקוח עובדות המקרה: עורכת הדין הפונה מעוניינת לממן באמצעות משרדהּ הוצאות לקוח עבור חוות דעת רפואיות במסגרת תביעת רשלנות רפואית, וזאת חלף הפנייתו לחברת מימון חיצונית ותוך שיוסכם מראש על הסכום שייגבה מהלקוח בגין מימון ההוצאות בכפוף לפסיקת פיצוי בתביעה, כך שבמקרה של דחיית התביעה לא ייאלץ הלקוח לשאת בתשלום ההוצאות כלל. […]

חובת הנאמנות ללקוח אל מול חובותיו של עורך דין כלפי בית המשפט

חובת הנאמנות ללקוח אל מול חובותיו של עורך דין כלפי בית המשפט עובדות המקרה: עורך הדין הפונה מייצג לקוח בתביעת פינוי מדירת מגוריו שנקבעה להגשת תצהירים ושמיעת הראיות. לאחר שהתובעים לא הגישו את תצהיריהם במועד, אסר עליו לקוחו להתריע על כך בפני בית המשפט מבעוד מועד, מתוך אינטרס ברור לדחות את הפינוי מהדירה בכל דרך […]

חובת הנאמנות ללקוח אל מול החובה למלא אחר הוראות שיפוטיות

חובת הנאמנות ללקוח אל מול החובה למלא אחר הוראות שיפוטיות עובדות המקרה: עורך הדין הפונה הצטרף לייצוגה של אישה בהליכים בפני בית הדין הרבני הגדול, לאחר שכבר ניתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים בתיק הערעור. במסגרת הייצוג טען עורך הדין הפונה להעדר סמכות עניינית של בית הדין הרבני הגדול, אולם טענותיו נדחו ולאחר מכן […]

תוקפו של ייפוי הכוח לאחר מות הלקוח וגורלו של התיק המשפטי

תוקפו של ייפוי הכוח לאחר מות הלקוח וגורלו של התיק המשפטי עובדות המקרה: עורך הדין הפונה ייצג לקוחה בתביעת נזיקין בגין תאונת דרכים שעברה וכן בנוגע לפוליסות הביטוח שלה והגשת תביעות נוספות, ובעקבות פטירתה של הלקוחה מבקש לדעת מהו תוקפו של ייפוי הכוח והאם באפשרותו להעביר את התיק המשפטי להמשך טיפולו של בא כוח אחד […]

חילופי מסרונים בטלפון הנייד כחלק מתיק הלקוח

חילופי מסרונים בטלפון הנייד כחלק מתיק הלקוח עובדות המקרה: עורך הדין הפונה מבקש לדעת האם התכתבות באמצעות מסרונים בטלפון הנייד בינו לבין עובדי מדינה בקשר עם עניינו של הלקוח, היא מסמך השייך ללקוח ושאותו הוא רשאי לקבל מעורך הדין, או שמא מדובר בהתכתבות הדומה לשיחות טלפון או לפגישות, שלגביהן אין הלקוח רשאי לדרוש תמליל או הקלטה, אלא די בכך […]

חובת הנאמנות של עורך דין כלפי צד שהפסיק לייצג

חובת הנאמנות של עורך דין כלפי צד שהפסיק לייצג עובדות המקרה: עורך הדין הפונה ייצג זוג נשוי ברכישת דירה "שניה". במסגרת הליכי הרכישה שילמו השניים מס רכישה יחד. חודשים ספורים לאחר השלמת הרכישה התגרשו בני הזוג ובהסכם הגירושין סוכם, כי הבעל יקבל את הדירה החדשה שתירשם על שמו בלבד, בעוד שהאישה תקבל את הדירה "הישנה" […]

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il