שיתוף בשכר הטרחה בגין העברת תיק

שיתוף בשכר הטרחה בגין העברת תיק עובדות המקרה: עורך הדין הפונה קיבל לטיפולו לקוח שנפגע בתאונת דרכים ויוצג קודם לכן בידי עורכת דין אחרת לעניין זה, ומשפנה אליה להסדרת חלוקת שכר הטרחה סוכם שהיא תקבל 1/3 משכר הטרחה בתביעת נכות מעבודה מול המוסד לביטוח לאומי וכן בתביעה לפי חוק הפלת"ד, אך נותרה מחלוקת לגבי שכר […]

גביית הוצאות מתוך כספים המוחזקים בנאמנות

גביית הוצאות מתוך כספים המוחזקים בנאמנות עובדות המקרה: עורך הדין הפונה ייצג לקוח בהליכי גבייה מחייבים שונים והחזיק את הכספים שהתקבלו בחשבון פיקדונות. משדרש את תשלום שכר טרחתו והוצאותיו כפי שפורטו על ידו (שליחויות, דואר, נסיעות וכו'), התנה הלקוח את תשלום רכיב ההוצאות בהמצאת אסמכתאות מקוריות לגביהן, דבר שאינו אפשרי מבחינתו של עורך הדין הפונה. […]

הפסקת ייצוג בשל סיכול הסכם שכר הטרחה בידי הלקוח

הפסקת ייצוג בשל סיכול הסכם שכר הטרחה בידי הלקוח עובדות המקרה: עורכת הדין הפונה מייצגת לקוחה בתביעה נזיקית, במסגרתה הושגה הסכמה באשר לגובה הפיצוי שתקבל הלקוחה. עם העברת הסכם הפשרה לחתימתה דרשה הלקוחה כי סכום הפיצוי יופקד ישירות לחשבונה ולא יועבר באמצעות עורכת הדין הפונה, נוכח קיומו של סעיף קיזוז בהסכם שכר הטרחה, ואף סרבה […]

הפסקת ייצוג בשל אי תשלום שכר טרחה

הפסקת ייצוג בשל אי תשלום שכר טרחה עובדות המקרה: עורך הדין הפונה מייצג לקוח שאינו יכול לעמוד עוד בתשלומי שכר הטרחה, ועקב החוב המצטבר הודיע ללקוח בהסכמתו כי כל פעולה תבוצע אך ורק כנגד תשלום מראש בגינה. מאחר שעתידים להתקיים מספר דיונים וקיים חשש שהלקוח לא יוכל לשלם עבורם מבעוד מועד, מבקש עורך הדין הפונה […]

הכללת תנאי בהסכם שכ"ט אשר יש בו כדי להגביל את זכויות הלקוח

הכללת תנאי בהסכם שכ"ט אשר יש בו כדי להגביל את זכויות הלקוח עובדות המקרה: עורך הדין הפונה ביקש לקבל את עמדת הוועדה בנוגע להכללת סעיף בהסכם בין צדדים מיוצגים על כך שהצדדים מתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרת שלא לבוא בכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד עוה"ד המייצגים את הצדדים בהסכם זה בכל מקרה שעוה"ד פעלו […]

טיפול בפיקדון שלא ניתן להעביר ללקוח

טיפול בפיקדון שלא ניתן להעביר ללקוח עובדות המקרה: עורך הדין הפונה ייצג לקוח מטעם הסיוע המשפטי בתביעה אזרחית, אשר בסיומה התקבל סכום כספי לטובת לקוחו. עם זאת, לא היה באפשרותו להעביר את הכספים ללקוח נוכח חובותיו האזרחיים והעדר חשבון בנק, מחשש שיהיה בכך משום הברחת נכסים. בנסיבות אלו הפקיד עורך הדין הפונה את הכספים שהתקבלו […]

שיתוף מתמחה בשכר הטרחה

שיתוף מתמחה בשכר הטרחה עובדות המקרה: עורך הדין הפונה מבקש לדעת אם מותר לו לחלוק את שכר הטרחה עם מתמחה שטרם הוסמך למקצוע. עמדת ועדת האתיקה: חל איסור על עורך דין לשתף בהכנסותיו אדם שאינו עורך דין או עורך דין זר כמובנו בסעיף 98א לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961,  ואין נפקא מינה לעניין זה אם […]

התניית ייצוג והפסקתו בשל אי תשלום שכר טרחה

התניית ייצוג והפסקתו בשל אי תשלום שכר טרחה עובדות המקרה: עורכת הדין הפונה מבקשת לדעת אם מותר לכלול בהסכם שכר הטרחה סעיף המתיר לה להפסיק את הייצוג בכל עת ובכל שלב, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה המוחלט, ועדיין להיות זכאית למלוא שכר הטרחה שישולם עם חתימת ההסכם; וכן האם באפשרותה להחתים את הלקוח […]

הפסקת ייצוג בשל אי תשלום שכר טרחה

הפסקת ייצוג בשל אי תשלום שכר טרחה עובדות המקרה: עורך הדין הפונה מייצג לקוח שאינו יכול לעמוד עוד בתשלומי שכר הטרחה, ועקב החוב המצטבר הודיע ללקוח בהסכמתו כי כל פעולה תבוצע אך ורק כנגד תשלום מראש בגינה. מאחר שעתידים להתקיים מספר דיונים וקיים חשש שהלקוח לא יוכל לשלם עבורם מבעוד מועד, מבקש עורך הדין הפונה […]

התניית שכר טרחה בתוצאות בקשה להחזרת תפוס במסגרת הליך פלילי

התניית שכר טרחה בתוצאות בקשה להחזרת תפוס במסגרת הליך פלילי עובדות המקרה: עורך הדין הפונה מייצג נאשם בהליך פלילי בגין גניבת כרטיסי אשראי וביצוע הונאה בהם, במסגרתו התבקש חילוט הרכוש הקשור לביצוע העבירות ואשר כלל כסף מזומן, ציוד זיוף ומחשב נייד. עורך הדין הפונה מעוניין לייצג את הנאשם גם בבקשה להשבת התפוסים ומבקש לדעת אם […]

התניית שכר טרחה בתוצאות בקשה להחזר הוצאות בעקבות זיכוי נאשם בפלילים

התניית שכר טרחה בתוצאות בקשה להחזר הוצאות בעקבות זיכוי נאשם בפלילים עובדות המקרה: עורך הדין הפונה ייצג נאשם שזוכה מאשמה בהליך פלילי ועתה מעוניין להגיש בקשה להחזר הוצאות ההגנה לפי סעיף 80 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, כאשר גובה שכר הטרחה בגין הגשת הבקשה וטיפול בה ייגזר מסכום הפיצוי שייפסק (אם בכלל). עורך הדין הפונה מבקש לדעת […]

עיכוב מסמכים לשם הבטחת תשלום שכר טרחה

עיכוב מסמכים לשם הבטחת תשלום שכר טרחה עובדות המקרה: עורך הדין הפונה ייצג בעבר שני צדדים בעסקת מכר דירה, אולם לא היה באפשרותו להשלים רישום הזכויות על שם הקונה בשל חוסר שיתוף פעולה מצידה, ולמיטב ידיעתו היא גם נותרה חייבת כספים למוכרים, אולם גם אלו ניתקו עימו קשר לאורך השנים. עתה פנתה אליו הקונה בבקשה […]

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il