אימות חתימה בחו"ל באמצעות שיחת וידאו

אימות חתימה בחו"ל באמצעות שיחת וידאו

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מייצג לקוח שמתגורר בחו"ל ומבקש להקים חברה בישראל. לצורך רישום החברה ומינויו כבעל מניות ודירקטור בה נדרש הלקוח לחתום על מסמכים שונים, לרבות תצהיר מתאים.
עורך הדין הפונה מעוניין לחתום על אימות התצהיר בשיחת וידאו לאחר מתן הסבר מתאים ללקוח, וזאת מאחר שזה האחרון מתגורר באזור נידח בחו"ל ואין באפשרותו לפנות לקונסוליה.
לדבריו, רשות התאגידים נתנה הסכמתה להליך, ובלבד שלשכת עורכי הדין תאפשר אימות מסמכים באמצעות שיחת וידאו, ולצורך זה נעשית הפניה לוועדת האתיקה.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה מצאה כי הגם שאימות תצהירים ומסמכים בחו"ל צריך להיעשות ע"י קונסול או נציג דיפלומטי, הרי שככל שלרשות התאגידים אין מניעה לאפשר אימות חתימה באמצעות שיחת וידאו, ואין בפרוצדורה זו הטעייה לטעמםלא תראה בכך ועדת האתיקה משום עבירה על כללי האתיקה.

מתוך "עט ואתיקה" – גיליון 100 (אוגוסט 2017)
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il