אימות חתימה על גבי מסמכי ייסוד חברה בתקופת משבר נגיף הקורונה

אימות חתימה על גבי מסמכי ייסוד חברה בתקופת משבר נגיף הקורונה

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מבקש לדעת אם בתקופת משבר נגיף הקורונה ניתן לראות באימות חתימה המתבצע לפי הנחיות אימות חתימה על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית (בהתאם להחלטת ועדת האתיקה הארצית בתקופות הקורונה את/39/20) כאימות תקין לכל דבר בנוגע לאימות חתימה מרחוק של מסמכים אשר בעל מניות או דירקטור נדרש להמציא לרשות התאגידים במסגרת הקמת חברה.

עמדת ועדת האתיקה:

תצהיר כמובנו בסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 מחייב אימות בהתאם להוראות הדין ואין בקיומה של טכנולוגיה כזו או אחרת כדי לשנות מהאופן שבו יש לאמת את זהותו של המצהיר ולהזהירו.
שונה הדין ביחס למסמכים המוכתרים כ"תצהיר" והמהווים הצהרות מסוגים שונים. בהקשר זה עמדת הוועדה הייתה ונותרה כי לא יהיה בכך משום הפרת כללי האתיקה לאמת חתימה באמצעות היוועדות חזותית, כאשר הגוף שאליו מוגשת ההצהרה אינו רואה מניעה לעשות כן, ובלבד שאין בהליך האימות כדי ליצור הטעיה כלשהי באשר לאופן ביצועו או באשר לזהות הגורם שחתימתו אומתה על ידי עורך הדין.

שא/88773
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il