אימות חתימה על ייפוי כוח בחו"ל בהיוועדות חזותית

אימות חתימה על ייפוי כוח בחו"ל בהיוועדות חזותית

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה מבקשת לדעת אם באפשרותה להחתים לקוח שמתגורר באוסטרליה על ייפוי כוח לחתימה על מסמכי הצטרפות לקבוצת רכישה בפרויקט דירות בדרך של היוועדות חזותית, וזאת נוכח התפרצות נגיף הקורונה וריחוק הקונסוליה ממקום מגוריו.

עמדת ועדת האתיקה:

תוקפו של ייפוי כח שניתן שלא בישראל מוכרע על פי דיני השליחות והראיות או הוראות דין ספציפיות, ואין בידי ועדת האתיקה להחליף את שיקול דעת הגורם המקצועי בעניין.
בהקשר האתי יוער כי עורך דין הפועל מכוח ייפוי כוח חייב להיות משוכנע בקיומם של שלושה תנאים מצטברים – קיומו וזהותו של הלקוח, קיומה של שליחות ושהפעולה שהוא מבצע נכללת בייפוי הכוח שניתן (ר' גיליון "אתיקה מקצועית" 36 – ייפוי כוח: תקפות ייפוי כוח שנחתם בחו"ל ללא אימות חתימה).
נוכח המשמעויות המורכבות של משבר נגיף הקורונה מצאה ועדת האתיקה לנכון להבהיר כי לא תראה בפעולה כאמור משום הפרה אתית, כל עוד עורך הדין הפונה משוכנע בקיומם במצטבר של התנאים הללו, וכל עוד הגורם אליו מוגש ייפוי הכוח מאשר כי הוא מודע לנסיבות אימות החתימה ולאופן העברתו של ייפוי הכוח.

שא/90663
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il