אימות חתימה של בן זוג ומתן אישור העתק נאמן למקור

אימות חתימה של בן זוג ומתן אישור העתק נאמן למקור

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה ביקש לדעת אם הוא רשאי לאמת את חתימתה של בת זוגו על תצהיר והאם הוא רשאי ליתן אישור "העתק נאמן למקור" על מסמך שלו עצמו או של בת זוגו.

עמדת ועדת האתיקה:

אימות תצהיר בכתב שנחתם בפני עורך דין נעשה, בהתאם להוראות סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, לאחר זיהוי המצהיר ואזהרתו על פי הנוסח שבסעיף. אין בפקודה כל התייחסות לסוגיית הקשר שבין המצהיר לעורך הדין המאמת, ומשכך אין מניעה אתית לאמת חתימה של בן/בת הזוג על תצהיר.
באשר לשאלה הנוספת הובהר כי מעמדו של "העתק נאמן למקור" והתנאים לרישומו קבועים בדין וכשלעצמם אינם שאלה אתית (ר' החלטה את/160/11 בביטאון "אתיקה מקצועית" 44). משכך, עורך דין רשאי לאשר העתק נאמן למקור גם אם המדובר בהעתק צילומי של מסמך השייך לו או לבן זוגו, ובלבד שהאישור ניתן בהתאם להוראות הדין.

שא/89544
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il