אימות תצהיר להורה נתמך ובעל מוגבלות

אימות תצהיר להורה נתמך ובעל מוגבלות

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מבקש לדעת אם קיימת מניעה אתית באימות תצהיר אמו העיוורת, לה הוא משמש כמוטב.

עמדת ועדת האתיקה:

עורך הדין הפונה הופנה אל הוראות סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א-1971 ולעובדה כי אין בפקודה כל התייחסות לסוגיית הקשר שבין המצהיר לעורך הדין המאמת, ומשכך להעדר מניעה אתית באימות חתימה של קרוב משפחה על תצהיר.
עוד הובהר כי כאשר ניצב בפני עורך דין אדם שהוא אילם, חרש או עיוור לצורך אימות חתימתו, קבלת תצהיר/הצהרה אחרת או עריכת מסמך לחתימתו – על עורך הדין לציין עובדה זו באישורו וכן לפרט את הדרך בה השתכנע כי אותו אדם אמנם הבין את משמעות הפעולה.

שא/90237
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il