איסור העסקה או התקשרות עם עורך דין בתקופת השעיה

איסור העסקה או התקשרות עם עורך דין בתקופת השעיה

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה מבקשת לדעת אם באפשרותה להיוועץ באופן תדיר בתחומי עיסוקה עם עורך דין אחר שרישיונו הושעה בעקבות הליך משמעתי שנוהל נגדו, וזאת במסגרת פגישות שיתקיימו במשרדה תמורת תשלום.

עמדת ועדת האתיקה:

הוראות סעיף 59 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 קובעות במפורש כי עורך דין לא יעסיק במשרדו, בלי היתר מאת הלשכה, אדם שחברותו בלשכה הושעתה או שרישומו במרשם הותלה – בתקופת ההשעיה או ההתליה, לפי העניין, או אדם שהוצא מן הלשכה או שרישומו במרשם נמחק. בהקשר זה אין נפקא מינה אם מדובר בהעסקה קבלנית, בשכר, או אף שלא בתמורה ובתפקיד הקשור או שאינו קשור בפעולות שיוחדו למקצוע (קרי: פקיד קבלה, עובד תחזוקה או בכל תפקיד אחר).
באופן זה וללא קבלת היתר מהלשכה, הרי שהיוועצות בתחומי העיסוק עם עורך דין שחברותו בלשכה הושעתה ותשלום בעבור התייעצות כאמור אסורים ומהווים עבירת משמעת, ואין זה משנה אם פגישות ההיוועצות תיערכנה במשרדה של עורכת הדין הפונה או במקום אחר.

שא/90025
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il