אפשרות החתמה על תצהיר או ייפוי כוח שלא בפני עורך הדין

אפשרות החתמה על תצהיר או ייפוי כוח שלא בפני עורך הדין

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה ביקש לדעת האם ניתן להחתים על תצהיר וייפוי כוח באמצעות וידאו דרך האינטרנט (בסקייפ או בטלפון הנייד), כאשר הוא רואה בבירור את המצהיר חותם על המסמך, והאם באפשרותו להחתים מצהיר שנמצא בחו"ל.

עמדת ועדת האתיקה:

לגבי האפשרות להחתים על ייפוי כוח שלא בפני עורך הדין ובאמצעות וידאו (באפליקציות שונות במחשב או בטלפון הנייד), חזרה ועדת האתיקה על עמדתה לפיה אין חובה שעורך הדין ולקוחו יהיו נוכחים יחדיו לשם אימות החתימה על גבי ייפוי הכוח, וכל עוד עורך הדין משוכנע בקיומו וזהותו של הלקוח, בקיומה של שליחות (בין בכתב ובין שבעל פה) ובכך שהפעולה שהוא מבצע נכללת בייפוי הכוח שניתןלא יהווה העדר אימות החתימה משום עבירה אתית.
לגבי האפשרות להחתים על תצהיר שלא בפני עורך הדין ובאמצעות וידאו (באפליקציות שונות במחשב או בטלפון הנייד), הבהירה ועדת האתיקה כי עצם הגשת המסמך שנחתם שלא בפניו והכולל הבהרה על אופן ודרך האימות שבוצעו בפועל, לא תיחשב כהטעיה של בית המשפט, אולם אין בכך כדי ליתן הכשר להגשת תצהירים שלא אומתו כדין, קרי: באמצעות הופעת המצהיר בפועל בפניו, אימות זהותו ואזהרתו.
זאת ועוד: במידה שחותם התצהיר שוהה בחו"ל, הרי שעל פי סעיף 30 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 – ניתן להוכיח התצהיר באישורם של הצדדים שהוציאום או בהצהרה בכתב של נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי או נוטריון ציבורי.

מתוך "עט ואתיקה" – גליון 102 (מרץ 2018)
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il