הזדהות כעורך דין לצורך קבלת תרומות לתמיכה בפעילות ציבורית התנדבותית

הזדהות כעורך דין לצורך קבלת תרומות לתמיכה בפעילות ציבורית התנדבותית

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה ביקשה לברר על אודות ההיבטים האתיים בנוגע לאפשרותה להזדהות כעורכת דין במסגרת פעילותה הציבורית ההתנדבותית לצורך קבלת כספי תרומות לתמיכה בה וכן לצורך פרסום ערוץ לקבלת תרומות וקישורו לאתרהּ במרשתת.
על פי הצהרתה, הפעילות הציבורית אינה נושאת אופי של עיסוק או ייעוץ משפטי ובירור עם רו"ח לגבי דיווח על קבלת הכספים העלה קושי באשר לסיווגם כתרומות מאחר שייעודם של הכספים הינו לצורך הכנסה עבורה, לאור היקף פעילותה הציבורית וכיסוי עלויות שיאפשרו המשך פעילות.

עמדת ועדת האתיקה:

בנסיבות המתוארות, ובהתאם להוראות כלל 1 לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001, עורך דין רשאי לציין בעל פה או בכתב את דבר היותו עורך דין ואולם מכוח כללים אלה (ר' סעיף 3(ו)), עורך דין רשאי להוסיף באתר האינטרנט שלו או בדף האישי שלו ברשת החברתית קישור (link) לאתר אינטרנט אחר, ובלבד שהקישור נוגע באופן ישיר לעיסוקו המקצועי של עורך הדין.

שא/90495
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il