המצאת מסמכי התיק ללקוח בניגוד לעמדת הלקוח המשותף

המצאת מסמכי התיק ללקוח בניגוד לעמדת הלקוח המשותף

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה טיפל לפני כחמש שנים בהליך העברה ללא תמורה של דירה מבני זוג לארבעת ילדיה של אחת מבנותיהם וייצג לצורך כך את כל הצדדים לעסקה. ההעברה דווחה לרשויות המס והנכס הועבר על שם הנכדים בלשכת רישום המקרקעין, כאשר העתקים מכלל מסמכי העסקה נמסרו לצדדים.
עתה פנתה אליו בת אחרת של בני הזוג בטענה כי בכוונתה לפנות לערכאות לצורך ביטול העסקה, ומספר ימים לאחר מכן פנתה אליו הסבתא עצמה וביקשה את המסמכים נשוא ההעברה, ככל הנראה בלחץ של אותה בת, ומנגד אחת הנכדות הביעה התנגדותה להעברת המסמכים לסבתא.

עמדת ועדת האתיקה:

כאשר מספר לקוחות פונים במשותף לעורך דין, יש בכך משום ויתור מכללא על חובת הסודיות של עורך הדין כלפי הלקוח המשותף האחר, אם נוכחותם המשותפת אכן הייתה לפי רצונם. ויתור זה אינו בבחינת ויתור כולל על חובת הסודיות כלפי כולי עלמא, אלא אך כלפי הלקוח המשותף האחר (ר' גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך ד בעמ' 271).
מאחר שמפנייתו של עורך הדין עלה כי הטיפול בעסקת ההעברה ללא תמורה של הדירה נעשה עבור כל הצדדים לעסקה, לרבות הסבתא בעלת הדירה, הרי שבנסיבות האמורות כל אחד מהצדדים בנפרד הנו לקוח, כלפיו מחויב עורך הדין הפונה בחובות נאמנות ומסירות, ובכלל זה – העברת מלוא המסמכים שבידיו והקשורים בטיפול בעסקה.

שא/90685
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il