הפסקת טיפול בלקוח קבוע ונטילת ייצוג נגדו

הפסקת טיפול בלקוח קבוע ונטילת ייצוג נגדו

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה ייצגה לאורך שנים תאגיד בענייניו המשפטיים, עד לפטירתו של המנכ"ל ובחירת התאגיד שלא להעביר עניינים חדשים לטיפולה. עתה מבקשת עורכת הדין הפונה לברר אם קיימת מניעה אתית לפעול להפסקת ייצוג התאגיד בהליך שעודנו תלוי ועומד, וזאת לאחר שחרף הייצוג שניתן על ידיה העביר התאגיד ישירות לבית המשפט עמדה שהתבקשה, וכן האם בנסיבות העניין יש באפשרותה ליטול ייצוג של לקוח אחר כנגד התאגיד.

עמדת ועדת האתיקה:

כלל 13 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 מאפשר לעורך הדין ליזום הפסקת טיפול במקרים בהם נתגלעו חילוקי דעות בינו ובין לקוחו בנוגע לאופן הטיפול, או שנוצרה מניעה מבחינה חוקית או מבחינת האתיקה המקצועית, או בשל אי תשלום שכר טרחה והוצאות, או מחמת סיבה אחרת המצדיקה את הפסקת הטיפול. באופן זה, ככל שבסיטואציה שנוצרה קיימת לטעמהּ של עורכת הדין הפונה סיבה המצדיקה כאמור את הפסקת הטיפול, הרי שלא קיימת מניעה אתית לעשות כן ובלבד שתמסור ללא דיחוי הודעה לתאגיד על הפסקת הטיפול וכן תפעל במידת האפשר להפסקת הטיפול באופן שלא יפגע בענייני התאגיד. וזאת כמובן גם בכפוף לחובה שלא להפסיק את הייצוג בפני בית המשפט אלא בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות להליך המשפטי.
עוד הובהר לעורכת הדין הפונה כי בנסיבות המתוארות וכל עוד הינה מייצגת את התאגיד, קיימת מניעה אתית בנטילת ייצוג לקוח כנגד התאגיד. ככל שמניעות זו תוסר – תוכל הוועדה לבחון, בהתאם לנסיבות הפרטניות הרלוונטיות, אפשרות ייצוג לקוח כנגד התאגיד, וזאת בכפוף לקבלת פרטים מלאים אודות ההליך בשלו נעשית הפניה.

שא/89744
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il