הפסקת ייצוג בשל אי תשלום שכר טרחה

הפסקת ייצוג בשל אי תשלום שכר טרחה

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מייצג לקוח שאינו יכול לעמוד עוד בתשלומי שכר הטרחה, ועקב החוב המצטבר הודיע ללקוח בהסכמתו כי כל פעולה תבוצע אך ורק כנגד תשלום מראש בגינה. מאחר שעתידים להתקיים מספר דיונים וקיים חשש שהלקוח לא יוכל לשלם עבורם מבעוד מועד, מבקש עורך הדין הפונה לדעת אם אי התייצבותו לדיונים בשל אי התשלום עלולה להתפרש כרשלנות והאם עליו להודיע מראש ללקוח על הפסקת הייצוג.

עמדת ועדת האתיקה:

עורך דין אינו רשאי להתנות על הוראות כלל 13 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, הקובעות את התנאים בהם ניתן להפסיק את הטיפול בעניין עבור לקוח.
יתרה מכך, שעה שהעניין תלוי ועומד בפני בית משפט – חל איסור על עורך הדין להפסיק את הטיפול אלא בכפוף להוראות כל חיקוק.

שא/88761
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il