הפסקת ייצוג בשל סיכול הסכם שכר הטרחה בידי הלקוח

הפסקת ייצוג בשל סיכול הסכם שכר הטרחה בידי הלקוח

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה מייצגת לקוחה בתביעה נזיקית, במסגרתה הושגה הסכמה באשר לגובה הפיצוי שתקבל הלקוחה. עם העברת הסכם הפשרה לחתימתה דרשה הלקוחה כי סכום הפיצוי יופקד ישירות לחשבונה ולא יועבר באמצעות עורכת הדין הפונה, נוכח קיומו של סעיף קיזוז בהסכם שכר הטרחה, ואף סרבה להמציא שיק ביטחון לכיסוי שכר הטרחה במקרה כזה.
בנסיבות האמורות מבקשת עורכת הדין הפונה לדעת מה עליה להודיע לבית המשפט אודות נסיבות הפסקת הייצוג, וכיצד ביכולתה להבטיח את תשלום שכר הטרחה נוכח הודעת הלקוחה ואופן התנהלותה כאמור.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה כי ככלל אין מניעה אתית במתן הודעה לבית המשפט אודות הפסקת הייצוג על-ידי הלקוח בשל מחלוקות הנוגעות לשכר הטרחה, וזאת ככל שאין בגילוי המידע כדי לפגוע שלא לצורך בעניינו של הלקוח.
עוד הובהר כי ועדת האתיקה אינה הכתובת המתאימה למתן ייעוץ משפטי בקשר לאפשרויות העומדות בפני עורך דין להבטחת שכר טרחתו, ואין בחוות דעתה המקדימה לפי סעיף 60א לחוק הלשכה אלא התייחסות (בהיבט האתי בלבד) לפעולה עתידית שמבקש עורך הדין לבצע.

שא/89754
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il