הצגת סרטונים שהושגו על ידי הלקוח כראיה

הצגת סרטונים שהושגו על ידי הלקוח כראיה

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה מייצגת גבר בהליכי מעמד אישי ומבקשת להגיש במסגרת ההליכים המשפטיים מספר סרטונים שצולמו בידי אשתו ואשר הגיעו לחזקתו, בהם מתועדים השניים במצבים אינטימיים, וזאת בכדי לסתור טענות שמעלה האישה כנגד הגבר בנוגע להתנהגות אלימה ותוקפנית מצדו, ומנגד – בכדי להציג את התנהגות האישה כלפיו. 

עמדת ועדת האתיקה:

בנסיבות המתוארות בפנייה לא מצאה הוועדה כי קיימת מניעה מבחינה אתית להצגת הסרטונים כראיה בהליכים משפטיים, ובלבד שיינקטו על ידי עורכת הדין האמצעים המתאימים לשמירה על פרטיות הנוגעים בדבר, לרבות באמצעות התחייבות לשמירה על סודיות של ספקי שירותים (כגון חברת תמלול) וניהול ההליך בדלתיים סגורות.
הוועדה הדגישה בפני עורכת הדין הפונה כי תשובתה מתייחסת לפן האתי ובלבד וכי הוועדה אינה מביעה עמדה באשר להיבטים ראייתיים או אחרים שיכולים לעלות מעצם השימוש בסרטונים בידי מרשהּ.

שא/88699
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il