הקלטת בא כוח הצד שכנגד נוכח איומים מצדו

הקלטת בא כוח הצד שכנגד נוכח איומים מצדו

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מבקש להקליט את שיחותיו עם בא כוח הצד שכנגד לצורך הגשת תלונה כנגדו, וזאת לאחר שהאחרון התייחס בצורה בוטה אליו ואל לקוחותיו בשיחותיהם ואף איים עליו כי הוא הולך לפגוע בו ושעדיף לו לא להתעסק איתו.

עמדת ועדת האתיקה:

הוראות כלל 22 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 אוסרות על עורך דין להקליט שיחה עם עורך דין אלא בידיעתו. לכלל זה אין חריגים.
במדיניות הוועדה מס' 2.006 בעניין הקלטת עורך דין הובהר כי בהתאם לגישתה וכעניין שבמדיניות תתמקד הוועדה באכיפתו של האיסור ביחס להקלטת עורך דין או לקוח שלא בידיעתם ככל שמדובר בפעילות בליבת המקצוע בקשר לטיפול בעניין משפטי עבור לקוח, כפי שעסקינן במקרה דנא.
עם זאת, אין באמור כדי למנוע מעורך הדין הפונה להודיע לבן שיחתו (ומומלץ שהדבר ייעשה בכתב) כי מעתה והלאה הוא מתעתד להקליט את שיחותיו עמו, או כדי למנוע בעדו מלבצע תיעוד מלא ורציף (בכתב) של התקשורת בינו לבין עורך הדין של הצד שכנגד, מתוך תקווה שתיעוד מסוג זה ייחשב מבחינה ראייתית כרישום אישי שנוצר במהלך מילוי תפקיד (ר' פרופ' גבריאל הלוי, תורת דיני הראיות, כרך ג בעמ' 542), וככזה יוגש כנספח לתלונה ויכול שיהיה בו כדי לחזקהּ.

שא/90106
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il