התניית ייצוג והפסקתו בשל אי תשלום שכר טרחה

התניית ייצוג והפסקתו בשל אי תשלום שכר טרחה

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה מבקשת לדעת אם מותר לכלול בהסכם שכר הטרחה סעיף המתיר לה להפסיק את הייצוג בכל עת ובכל שלב, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה המוחלט, ועדיין להיות זכאית למלוא שכר הטרחה שישולם עם חתימת ההסכם; וכן האם באפשרותה להחתים את הלקוח במקביל גם על גרסה מתומצתת של ההסכם, אשר לא יכלול את הסעיף האמור בדבר הפסקת הייצוג.
עוד ביקשה עורכת הדין הפונה לדעת אם ניתן לכלול בהסכם שכר הטרחה סעיף המשחרר אותה מהמשך ייצוג במידה ששכר הטרחה לא ישולם במלואו בתוך 24 שעות ועדיין לחייב את הלקוח בתשלומו.  

עמדת ועדת האתיקה:

ככלל, הוראות הנוגעות לאופן תשלום שכר טרחה, מועדי תשלום וכיו"ב אינם עניין לוועדת אתיקה אלא כאשר מדובר בהפרת הוראות סעיפים 82-85 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 או הוראות כל דין אחר.
עם זאת, בקשר להוראות הנוגעות להפסקת הטיפול הבהירה הוועדה כי עורך הדין אינו רשאי להתנות על הוראות סעיף 13 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, הקובעות את התנאים בהם ניתן להפסיק את הטיפול בעניין עבור לקוח.
ועדת האתיקה הפנתה את תשומת לב עורכת הדין הפונה לכך שעשיית מסמך הנחזה להיות את אשר איננו ושעלול להטעות, עלולה להיחשב כפעולה של זיוף האסורה בהיבט הפלילי והאתי כאחד.

שא/88743
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il