התניית שכר טרחה בתוצאות בקשה להחזרת תפוס במסגרת הליך פלילי

התניית שכר טרחה בתוצאות בקשה להחזרת תפוס במסגרת הליך פלילי

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מייצג נאשם בהליך פלילי בגין גניבת כרטיסי אשראי וביצוע הונאה בהם, במסגרתו התבקש חילוט הרכוש הקשור לביצוע העבירות ואשר כלל כסף מזומן, ציוד זיוף ומחשב נייד.
עורך הדין הפונה מעוניין לייצג את הנאשם גם בבקשה להשבת התפוסים ומבקש לדעת אם יוכל לגזור את שכר טרחתו מתוך ערך הנכסים שיושבו ללקוח.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה מצאה כי בנסיבות בהן הוגש כתב אישום כנגד הלקוח וקיימת בקשה לחלט את הרכוש ששימש לביצוע העבירה, מהווה בקשה להחזרת תפוס חלק בלתי נפרד מההליך הפלילי כמובנו בסעיף 84(א) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, האוסר על עורך דין להתנות את תשלום שכר טרחתו בגין ייצוג במשפט פלילי בתוצאות אותו משפט.
משכך, לא יוכל עורך הדין הפונה לגזור את שכר טרחתו מתוך שווי הרכוש והכספים שיושבו ללקוח.

שא/85839
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il