זכות העיכבון אל מול חובת הנאמנות ללקוח 

זכות העיכבון אל מול חובת הנאמנות ללקוח

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה ייצג לקוח בהליך פלילי עד שזה האחרון החליף ייצוג עובר לדיון הטיעונים לעונש בעניינו. בתוך כך לא העביר הלקוח את שכר הטרחה כמתחייב מהסכם הייצוג, ועל כן מבקש עורך הדין הפונה לדעת אם באפשרותו לעכב את העברת התיק המשפטי לעורך הדין המחליף בכפוף לפתיחת הליכי הוצאה לפועל כנגד הלקוח.

עמדת ועדת האתיקה:

הכלל הוא שמסמכי התיק שייכים ללקוח. יחד עם זאת, סעיף 88 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 מעניק לעורך הדין זכות עיכבון על מסמכים שבאו לידיו עקב שירותו ללקוח לצורך הבטחת שכר טרחתו, וזאת בכפוף להגשת תביעת שכ"ט במועדים הקבועים בחוק.
הפסיקה הוסיפה וקבעה לעניין זה כי במידה שהזכות לעיכבון עומדת בעליל בסתירה למילוי חובת הנאמנות כלפי הלקוח – על עורך הדין לתת עדיפות לחובת הנאמנות (ר' על"ע 18/85 מימון נ' הוועד המחוזי, פ"ד מ (2) 517, 525).
בנסיבות המתוארות מצאה ועדת האתיקה כי ככל שאין באי מסירת התיק כדי לפגוע פגיעה שאינה מידתית ביכולתו של הלקוח לנהל את ההליך המשפטי בשלב הטיעונים לעונש כראוי – עומדת זכות העיכבון על מכונהּ, וזאת כאמור בכפוף להגשת תביעת שכר טרחה כאמור לעיל.

שא/89973
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il