חובת ציון שם מלא בפרסומת

חובת ציון שם מלא בפרסומת

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מבקש לדעת אם הוא מחויב לפרסם עצמו בשמו המלא, כפי שהוא מופיע במדויק בתעודת הזהות שלו וכן בחותמת שלו (בעל שם אמצעי בנוסף לשם הפרטי), הגם שהוא מוכר לסובביו בשמו הפרטי בלבד ואינו נוהג להציג את שמו האמצעי מחשש שיבלבלו בינו לבין אחר.

עמדת ועדת האתיקה:

על פי הנחיית ועדת הייעוץ לענייני פרסומת חייבת להיות זהות בין השם המופיע בחותמת עורך הדין לבין השם שבו מופיע עורך הדין ברישומי הלשכה, וככל שעורך הדין ידוע בכינוי אחר אין מניעה לכך שיוסיף כינוי זה בחותמת בסוגריים (החלטת פרסומת מס' 8/14 בביטאון "אתיקה מקצועית" 61).
יחד עם זאת, ועדת האתיקה הבהירה כי בהיעדר הוראה מפורשת בדין או בהנחיות ועדות האתיקה בדבר חובת ציון שם מלא, הכולל שם פרטי או משפחה כפול, לא קיימת מניעה אתית בציון אחד השמות בלבד בפרסומת, זאת כמובן בכפוף לכך שאין באמור כדי להטעות את הציבור או לפגוע בו, כמו גם בכפוף לכך שלא יהיה בפרסום כדי לפגוע בכבוד המקצוע.

שא/89391
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il