חילופי מסרונים בטלפון הנייד כחלק מתיק הלקוח

חילופי מסרונים בטלפון הנייד כחלק מתיק הלקוח

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מבקש לדעת האם התכתבות באמצעות מסרונים בטלפון הנייד בינו לבין עובדי מדינה בקשר עם עניינו של הלקוח, היא מסמך השייך ללקוח ושאותו הוא רשאי לקבל מעורך הדין, או שמא מדובר בהתכתבות הדומה לשיחות טלפון או לפגישות, שלגביהן אין הלקוח רשאי לדרוש תמליל או הקלטה, אלא די בכך שעורך הדין יעביר לו סיכום תוכן בעל־פה או בכתב.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה מצאה כי חילופי מסרונים בטלפון הנייד בקשר לעניינו של לקוח המטופל על ידי עורך הדין מהווים חלק בלתי נפרד מתיקו של הלקוח ויש להעבירם לעיונו.
גם הקלטה של שיחה הקשורה ללקוח מהווה חומר משפטי השייך ללקוח, אולם אין חובה לערוך תמליל עבור הלקוח בנוסף להעמדת ההקלטה לעיונו.

מתוך "עט ואתיקה" – גיליון 101 (דצמבר 2017)
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il