חיסיון מסמכים שהוכנו לבקשת הלקוח ומסירתם לידי המשטרה

חיסיון מסמכים שהוכנו לבקשת הלקוח ומסירתם לידי המשטרה

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה ערך הסכם שכירות עבור לקוח ועתה התבקש על ידי משטרת ישראל להמציא את העתק הסכם השכירות בטענה כי בוצע בנכס שימוש בלתי חוקי.

עמדת ועדת האתיקה:

הוראות סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א-1961 קובעות במפורש כי דברים ומסמכים שהוחלפו בין לקוח לבין עורך דין ויש להם קשר עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, לא יגלה אותם עורך הדין בכל הליך משפטי, חקירה או חיפוש, מלבד אם ויתר הלקוח על חסינותם.
באופן זה, וככל שלא ויתר הלקוח במפורש על תחולת החיסיון בעניינו, חלים החיסיון והחובה שלא לגלות בחקירה מידע שיש לו קשר לשירות המקצועי שניתן על-ידי עורך הדין הפונה, ובכלל זה מסמכים שערך, לרבות טיוטות הסכמי שכירות או תיקונים שביקש הלקוח, ולמעט הסכם השכירות החתום ע"י שני הצדדים – אותו ניתן יהיה למסור בכפוף להצגת צו שיפוטי המחייב את עורך הדין למוסרו.

שא/90037
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il