חיסיון עורך דין־לקוח – מסירת פרטים לוועדת האתיקה במסגרת תלונה

חיסיון עורך דין־לקוח – מסירת פרטים לוועדת האתיקה במסגרת תלונה

עובדות המקרה:

כנגד עורך הדין הפונה הוגשה תלונה לוועדת האתיקה על ידי לקוחה, שטענה כי עורך הדין הזניח את הטיפול בתיק הגירושין שלה ובתביעתה לקבלת מזונות.
עורך הדין הפונה מבקש לדעת האם במסגרת תגובתו לוועדה הוא רשאי לחשוף דברים שהוחלפו בינו לבין לקוחתו, וכן להציג מסמכים מההליך המתנהל בדלתיים סגורות בבית המשפט לענייני משפחה.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הפנתה את עורך הדין הפונה לעל"ע 5160/04 בעניין אילן אשד, בו נקבע כי ייתכנו מקרים חריגים בהם זכותו של עורך הדין להתגונן מפני תלונות ותביעות מצד הלקוח תגבר על האינטרס הציבורי של שמירת החיסיון, ובלבד שאותו מידע רלוונטי ונחוץ להגנתו של עורך הדין ואין בו כדי להכפיש את הלקוח או לפגוע בעניינו שלא לצורך.
הרציונל העומד מאחורי חריג זה, בדומה לתביעות שכר טרחה או רשלנות מקצועית, הינו שמטרת החיסיון אינה להעניק ללקוח מגן להסתתר מאחוריו כדי לשלול בעזרתו את שכרו של עורך הדין או כדי למנוע מעורך הדין הגנה בסכסוך אחר שנפל ביניהם.
באשר להמצאת מסמכים מתוך הליך שהתנהל בדלתיים סגורות, הובהר לעורך הדין הפונה שעליו לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה למתן זכות עיון לצדדים שלישיים.

מתוך "עט ואתיקה" – גיליון 100 (אוגוסט 2017)
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il