ייצוג בהליך ומתן עדות במקביל מטעם הלקוח

ייצוג בהליך ומתן עדות במקביל מטעם הלקוח

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מייצג חברה בתביעה אזרחית, לאחר שבעבר היה בעל מניות שליטה בה וכן ניהל מטעמה את המשא ומתן הנוגע להסכם נשוא התביעה. לדבריו, כיום אין לו כל זיקה למניות החברה והוא אינו בעל דין בהליך, אולם יהיה עליו ליתן עדות מטעם החברה, והוא מבקש לדעת אם בנסיבות אלו עליו להתפטר מייצוג החברה בתביעה.

עמדת ועדת האתיקה:

כלל 36(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 קובע כי עורך דין לא ייצג בהליך משפטי אם הוא עומד להעיד מטעם לקוחו באחד משלבי ההליך, ואם נקרא עורך הדין להעיד מטעמו של הלקוח לאחר שהחל לייצגויחדל מן הייצוג.
לאור הנסיבות המתוארות בדבר מהות העדות הצפויה ומרכזיותה בהליך המשפטי המליצה ועדת האתיקה לעורך הדין הפונה להימנע מייצוג החברה בתביעה.

מתוך "עט ואתיקה" – גיליון 102 (מרץ 2018)
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il