ייצוג בעל מניות בתביעה כנגד החברה במקביל לכהונה כדירקטור

ייצוג בעל מניות בתביעה כנגד החברה במקביל לכהונה כדירקטור

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מבקש לדעת אם קיימת מניעה אתית בייצוג בעלת מניות מיעוט בחברה פרטית בתביעות עתידיות של בעלי מניות הרוב ושל החברה כנגדה, וזאת כאשר הוא עצמו משמש כדירקטור בחברה אך מצהיר כי בכוונתו להתפטר מתפקידו זה.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה כי על פניו קיימת מניעה אתית על עורך דין המכהן או שכיהן כנושא משרה בחברה לייצג כנגדה בשל חובת הנאמנות שלו כלפיה וכן מכוח הוראות כלל 1(א)(1) כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג-2003, הקובעות כי עורך דין העוסק בעיסוק אחר נוסף על עיסוקו כעורך דין לא יטפל כעורך דין בעניין שהוא מטפל או טיפל בו במסגרת עיסוקו האחר.
עוד הובהר כי בכפוף לקבלת היתר מאת הוועדה המיוחדת שבראשות יושב ראש ועדת האתיקה הארצית כמובנהּ בכלל 1(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג-2003, לא תהיה מניעה להענקת השירות המשפטי.

שא/90215
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il