ייצוג חברה במקביל לקבלת הרשאת חתימה בשמה

ייצוג חברה במקביל לקבלת הרשאת חתימה בשמה

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מעניק ייעוץ משפטי שוטף לחברה פרטית ומבקש לדעת אם באפשרותו לשמש גם אחד ממורשי החתימה של החברה.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה מצאה כי ככל שאין במינויו של עורך הדין הפונה כמורשה חתימה מטעם התאגיד כדי ליצור כלפי צדדי ג' הטעיה או טשטוש הזהות בין תפקידו כבא כוח התאגיד הפועל מטעמו לבין סמכותו כמורשה חתימה מטעמו, וככל שאין לדעת עורך הדין הפונה חשש שלא יוכל למלא את חובותיו המקצועיות כלפי התאגיד בשל מינוי זה – הרי שעל פניו אין מניעה אתית למינוי כאמור.

שא/89967
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il