מימון הוצאות עבור הלקוח

מימון הוצאות עבור הלקוח

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה מעוניינת לממן באמצעות משרדהּ הוצאות לקוח עבור חוות דעת רפואיות במסגרת תביעת רשלנות רפואית, וזאת חלף הפנייתו לחברת מימון חיצונית ותוך שיוסכם מראש על הסכום שייגבה מהלקוח בגין מימון ההוצאות בכפוף לפסיקת פיצוי בתביעה, כך שבמקרה של דחיית התביעה לא ייאלץ הלקוח לשאת בתשלום ההוצאות כלל.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה כי האמור בפנייה אינו מתיישב עם הוראות סעיפים 43 ו-44 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, האוסרים על מתן הלוואה או טובת הנאה אחרת כדי לקבל עבודה, או על מתן הלוואה ללקוח לצורך תשלום הוצאות הכרוכות במתן השירות המקצועי.

שא/89723
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il