מסירת עדות בפני נציבות התלונות על שופטים לגבי אירוע שהתרחש במהלך דיון

מסירת עדות בפני נציבות התלונות על שופטים לגבי אירוע שהתרחש במהלך דיון

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה התבקשה על ידי גורם בנציבות התלונות על שופטים להתייחס לאירוע שהתרחש במהלך דיון בבית המשפט לענייני משפחה, במסגרתו שימשה כמייצגת של בני הזוג המתדיינים וכמגשרת מוסמכת ביניהם, ומבקשת לדעת אם מחובתה לשתף פעולה עם הליך הבירור.

עמדת ועדת האתיקה:

בנסיבות המתוארות, חובת הסודיות ושמירת הסוד המקצועי בהתאם לכללי האתיקה ולחוק לשכת עורכי הדין אינה חלה בקשר לאירוע שהתרחש במהלך הדיון ובנוכחות המותב. בנוסף, מצופה מכל עורך דין המקבל פניה מגורם מוסמך, שמבקש לברר פרטים אודות אירוע בו נכח, ליתן התייחסותו המלאה והמפורטת.
באופן זה אין מניעה מצד עורכת הדין הפונה לפרט במילותיה שלה את שארע באולם באירוע מושא התלונה לנציבות, לרבות הערות בית המשפט ותיאור תחושת הצדדים אשר הובילה להפסקת הדיון ולחידושו ללא הצדדים, ואולם אין באמור כדי להתיר חשיפת פרטים אחרים או מסמכים הקשורים בשירות המקצועי ואשר חלה עליהם חובת סודיות של עורך דין, או שחל עליהם חיסיון אחר שאינו מכוח כללי האתיקה או חוק לשכת עורכי הדין.

שא/88582
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il