מתן עדות בתביעה קטנה במקביל לסיוע בהכנת כתבי בי-הדין

מתן עדות בתביעה קטנה במקביל לסיוע בהכנת כתבי בי-הדין

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה הכין עבור רעייתו כתב תביעה קטנה ובכוונתו להכין עבורה בקשה נוספת לבית המשפט. במקביל מתעתד עורך הדין הפונה להעיד בדיון מטעם רעייתו ביחס להיבט מהותי באירוע מושא התביעה בו הוא היה מעורב ואשר גם הנתבע התייחס אליו בכתב הגנתו, ובהקשר זה הוא מבקש לדעת אם קיימת מניעה לסייע לרעייתו בהכנת כתבי בי-הדין במקביל לעדות.

עמדת ועדת האתיקה:

כלל 36 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 אוסר על עורך דין המייצג אדם להעיד מטעמו של הלקוח. גישה זו הייתה מקובלת כמחייבת בתחום האתי עוד לפני שנקבעה בכללים, שכן החיץ הדיוני והחזותי הוא בעל חשיבות רבה והטעם לאיסור הוא בחשש לערבוב פסול של התפקידים (ר' גבריאל קלינג אתיקה בעריכת דין בעמ' 372).
נוכח הצהרתו של עורך הדין הפונה כי בכוונתו ליידע את בית המשפט על אודות היותו עורך דין ועל אודות מעורבותו בניסוח כתבי בי דין בהליך מטעם התובעת, ובשים לב לכך שהוא אינו מייצג או מתעתד לבקש רשות לייצג בהליך, לא נמצאה מניעה אתית במתן העדות מטעם התובעת.

שא/90699
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il