מתן שירותים משפטיים בהליכי תביעה קטנה

מתן שירותים משפטיים בהליכי תביעה קטנה

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה מבקשת את הכוונת הוועדה בנוגע לאפשרות של הקמת מחלקה במשרד, שעניינה ניסוח מכתבי התראה וכתבי תביעה והגנה בהליכים המתנהלים בפני בית המשפט לתביעות קטנות.

עמדת ועדת האתיקה:

ההוראות המיוחדות לעניין ייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות נועדו להגשים תכליותיו של מוסד זה תוך מניעת פגיעה בשוויון בין בעלי הדין על-ידי מצב של א-סימטריה, כאשר אחד הצדדים טוען לעצמו בלשון הדיוטות ואילו השני "בלשון פרקליטים מלומדת".
בית המשפט העליון העיר בהערת אגב כי עיקרון זה כולל גם ייצוג "עקיף" על ידי עו"ד הלוחש לצדדים כיצד לנהוג וכן מצא לציין כי נקבע שגם הגשת טיעונים וסיכומים מטעם עורך דין תיחשב כייצוג כמובנו בסעיף 63 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (ר' לעניין זה – רע"א 5711/08 רשל פרטוק נ' סול טורג'מן בע"מ (פורסם בנבו, 17.3.2009); ת"ק (תל אביב) 3640/01 ד"ר יעקב קרן נ' שילוח הראל חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 20.12.2001); ת"ק (תל אביב) 21256-12-14 Travel Services נ' תרי טאובין (פורסם בנבו, 7.9.2015); חוות דעת נציבת התלונות על שופטים 7/05, 7/06 ו-7/08]).
ודוק, בשים לב לחובתו של עורך הדין שלא להטעות את בית המשפט ולכך שוועדת האתיקה הארצית מצאה לנכון לקבוע כי אין לומר שעזרה – ואפילו נכבדה – בהכנת כתב טענות לבית המשפט לתביעות קטנות נאסרה בסעיף 63 הנ"ל (ר' החלטה 144/06 בגיליון אתיקה מקצועית 24) – לא נמצא כי קיימת מניעה אתית במתן סיוע בניסוח מכתבי התראה או כתבי טענות, ובלבד שאלו לא ייחתמו על ידי עורך הדין או יוגשו על-ידו או מטעמו לבית המשפט, וכן בכפוף לכך שיירשם בצורה ברורה ע"ג כתב הטענות כי הוא נכתב בסיוע של עורך דין אך אינו מוגש על ידו והוא אינו מייצג בהליך במישרין או בעקיפין, אלא אם יינתן היתר ייצוג מטעם בית המשפט.

שא/90483
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il