מתן שירותים משפטיים למעסיק כשכיר

מתן שירותים משפטיים למעסיק כשכיר

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה ביקש לדעת האם בעבודתו כיועץ משפטי שכיר של חברה הוא רשאי לייצג את החברה כלקוחה ולכנותהּ מרשתו, וכן להופיע מטעמה כבא כוחה בפני ערכאות שיפוטיות.

עמדת ועדת האתיקה:

בהתאם להוראות סעיף 11ב(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, אין מניעה מבחינה אתית כי עורך דין המועסק על ידי מי שאינו עורך דין (להלן: המעסיק) ייתן שירות משפטי למעסיקו, ולצורך כך יציין כי המעסיק הוא מרשו או כי הוא מייצגו.
עוד צוין בהקשר זה כי בהתאם להוראות סעיף 4(א) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001 על עורך דין שהוא עובד של מי שאינו עורך דין להשתמש, לצורך עיסוקו כעורך דין אצל אותו מעסיק, בנייר מכתבים הכולל את שם מעסיקו ולאחר שם המעסיק יצוין "הלשכה המשפטית" או ציון שם דומה.

שא/90204
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il