ניגוד אינטרסים: ייצוג שני חייבים בהליך התנגדות כנגד הזוכה

ניגוד אינטרסים: ייצוג שני חייבים בהליך התנגדות כנגד הזוכה

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מייצג חייבת בהליך התנגדות בתיק הוצל"פ שנפתח על-ידי חברה להשכרת כלי רכב כלפי שני חייבים, ובעקבות פנייתו של החייב האחר ביקש לברר האם קיימת מניעה אתית בייצוג שני החייבים גם יחד בהליכי התנגדות כאמור, וזאת כאשר לקוחתו החייבת מסרה לוועדה כי אינה מתנגדת לייצוג החייב על-ידו.

עמדת ועדת האתיקה:

בנסיבות המתוארות לא ייחשב ייצוג שני החייבים משום ייצוג בניגוד אינטרסים, וזאת בשים לב להצהרתו של עורך הדין הפונה כי טענות החייבת הינן בכללותן כנגד חברת ההשכרה (הזוכה), כמו גם הצהרתו בדבר היעדר אינטרסים מנוגדים באותו עניין או כל חשש אחר בעטיו לא יוכל למלא חובתו המקצועית כלפי מי מהחייבים, כאמור בסעיפים 14(א) ו-14(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986.
עוד הובהר כי ככל שבהמשך ההליך יחול שינוי בנסיבות, או בטענות הצדדים ביחס להליך, או ביחס האחד כלפי השני – לא ניתן יהיה להעדיף המשך ייצוגו של האחד על השני ולא ניתן יהיה להמשיך בייצוג של מי מהשניים בהליך כלפי הזוכה, או בסכסוך ביניהם.

שא/90450
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il