ניגוד עניינים בשל עניין אישי של עורך הדין ובשל חובת נאמנות קודמת

ניגוד עניינים בשל עניין אישי של עורך הדין ובשל חובת נאמנות קודמת

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה שימש יועצהּ המשפטי של מפלגה שהתמודדה בבחירות לכנסת, ועתה קיים לדבריו סכסוך משפטי בין שני מייסדיה על רקע הפרת התחייבויותיו של המייסד בעל השליטה, בהן גם הפרת ההתחייבות לשאת בתשלום משכורות בעלי התפקידים במפלגה, לרבות עורך הדין הפונה.
בנסיבות אלו מבקש עורך הדין הפונה לדעת אם באפשרותו לייצג בעלי תפקידים נוספים במפלגה תוך שילובם כתובעים בתביעה האישית שבכוונתו להגיש כנגד המפלגה מעסיקתו וכנגד המייסד בעל השליטה, וכן האם באפשרותו לייצג את המייסד האחר כנגד המייסד בעל השליטה בתביעה בגין הפרת התחייבויותיו וגרימת נזקים למפלגה.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה כי בשל האיסור לייצג נגד לקוח וכן בשל עניינו האישי של עורך הדין הפונה בתביעה, קיימת בנסיבות המתוארות מניעה אתית בייצוג בעל תפקיד אחר ושילובו בתביעה האישית כנגד המפלגה והמייסד בעל השליטה, כמו גם בייצוג המייסד האחר בתביעה כנגד המייסד בעל השליטה בקשר לנזקים שנגרמו למפלגה.

שא/89796
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il