ניגוד עניינים: תובע מייצג שמשמש גם כבא כוח הקבוצה

ניגוד עניינים: תובע מייצג שמשמש גם כבא כוח הקבוצה

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מבקש לדעת אם הוא רשאי לייצג בתביעה ייצוגית בה הוא משמש כתובע הייצוגי, כאשר למיטב הבנתו בשלב שקודם לאישור הבקשה לא מתעורר כל חשד לניגוד עניינים.  

עמדת ועדת האתיקה:

מעצם מהותה של תובענה ייצוגית, המנוהלת בשם קבוצת אנשים שלא ייפו את כוחו של התובע המייצג לכך, מצאה הוועדה כי קיימת בעייתיות במספר מישורים בכך שהתובע המייצג ישמש במקביל גם כבא כוח הקבוצה, וזאת בין בשלב הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ובין בשלב ניהול התובענה הייצוגית לאחר אישור הבקשה.
כך, למשל, הצורך בייזום הבקשה ובאיתור תובעים נוספים מנוגד לאיסור הקבוע בחוק הלשכה על שידול לקוחות, הצורך בתשלום הוצאות המשפט בשם הקבוצה כתובע ייצוגי מנוגד לאיסור הקבוע בכללי האתיקה בקשר למימון תביעות על ידי עורכי דין, ובנוסף מתעורר חשש לניגוד עניינים בעקבות כפל התפקידים האמור.
לאור כל אלו ובנסיבות העניין הוועדה בעמדה כי אין באפשרותו של עורך הדין הפונה לשאת בשני הכובעים האמורים גם יחד, הן בשלב שלפני אישור התובענה הייצוגית והן בשלב ניהול התובענה עצמה.

שא/88732
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il