עורך דין המחזיק ערבויות חוק מכר בנאמנות עבור רוכשי הדירות רשאי לקבל שכר טרחתו מהקבלן

עורך דין המחזיק ערבויות חוק מכר בנאמנות עבור רוכשי הדירות רשאי לקבל שכר טרחתו מהקבלן

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה רכשה דירה מחברה קבלנית והתבקשה להפקיד את הערבויות שהתקבלו בהתאם לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 בנאמנות אצל עורך דין מסוים, אלא שלטענתה אותו עורך דין נמצא בניגוד עניינים שאינו מאפשר לו לשמש נאמן על הערבויות, שכן קיים קשר בינו לבין החברה הקבלנית והוא אינו עורך דין חיצוני.
לבקשת ועדת האתיקה מסר עורך הדין כי שירותיו נשכרו אך ורק למטרת החזקת ערבויות חוק המכר בנאמנות עבור רוכשי הדירות מהקבלן.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה לא מצאה כי יש בנאמנות האמורה של עורך הדין משום פעולה בניגוד עניינים, או עבירה לכאורה על כללי האתיקה.
הודגש כי מינויו של עורך דין חיצוני להיות נאמן על ערבויות הקבלן, ותשלום שכר טרחתו בידי הקבלן, הוא עניין שבנוהג אשר נועד לייעול ההליך וקידומו בפרויקטים בהם קיים מספר רב של רוכשים, ואין בכך כדי לקבוע כי עורך הדין מייצג את הקבלן.

מתוך "עט ואתיקה" – גיליון 102 (מרץ 2018)
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il