עיכוב מסמכים לשם הבטחת תשלום שכר טרחה

עיכוב מסמכים לשם הבטחת תשלום שכר טרחה

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה ייצג בעבר שני צדדים בעסקת מכר דירה, אולם לא היה באפשרותו להשלים רישום הזכויות על שם הקונה בשל חוסר שיתוף פעולה מצידה, ולמיטב ידיעתו היא גם נותרה חייבת כספים למוכרים, אולם גם אלו ניתקו עימו קשר לאורך השנים.
עתה פנתה אליו הקונה בבקשה לקבל לידיה את כל המסמכים הנחוצים לרישום הזכויות בנכס על שמה, על בסיס ייפוי הכוח הבלתי חוזר שנתנו המוכרים, ועורך הדין הפונה מבקש לדעת אם הוא רשאי לעשות כן למרות שהמוכרים טענו בפניו בעת ביצוע העסקה שלא קיבלו את מלוא התמורה. עוד ביקש לדעת אם רשאי הוא לעכב את המסמכים בידיו עד לתשלום שכר טרחתו.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה מצאה כי בהתאם לנוסח ייפוי הכח הבלתי חוזר שהציג עורך הדין עליו להעביר המסמכים המבוקשים לידי הקונה ובא כוחה על מנת לאפשר רישום הזכויות.
באשר לעיכוב המסמכים לשם הבטחת תשלום שכר הטרחה, הדגישה ועדת האתיקה כי בהתאם להוראות סעיף 88 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 רשאי עורך הדין לעשות כן ובלבד שיגיש תביעה על שכר טרחתו בתוך 3 חודשים מהמועד בו דרשה הלקוחה בכתב את המסמכים.

מתוך "עט ואתיקה" – גיליון 102 (מרץ 2018)
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il