עיסוק אחר: עריכת דין לצד עיסוק בתיווך מקרקעין

עיסוק אחר: עריכת דין לצד עיסוק בתיווך מקרקעין

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה הינה בעלת רישיון בתיווך מקרקעין ומבקשת לדעת כיצד תוכל לפעול בתחום זה במקביל לעיסוקה כעורכת דין המטפלת בעסקאות מקרקעין (יד שניה וקבלנים) ובמתן ייעוץ ליזמי נדל"ן, לרבות בנוגע לנייר המכתבים ואופן הצגתה ללקוחות.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה כי בהתאם להוראות כלל 1(א)(1) לכללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג-2003, עורך דין העוסק בעיסוק אחר נוסף על עיסוקו כעורך דין לא יטפל במסגרת עיסוקו האחר בעניין שהוא מטפל או טיפל בו כעורך דין, ולא יטפל כעורך דין בעניין שהוא מטפל או טיפל בו במסגרת עיסוקו האחר.
כמו כן, בהתאם להוראות כלל 1(ג) לכללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג-2003, עורך דין העוסק בעיסוק אחר יפריד הפרדה מוחלטת את המסמכים, המידע וניהול החשבונות של עיסוקו כעורך דין מאלה של עיסוקו האחר ויתייקם בנפרד (ר' גם אתיקה מקצועית 24 עמ' 7). ועדת עיסוק אחר קבעה שמותר לנהל את שני העסקים באותה תוכנה ובאותו מחשב, בלבד שינוהלו כתיקיות נפרדות (ר' אתיקה מקצועית 15 עמ' 8).
עוד הודגש כי ההפרדה בין שני העיסוקים צריכה להתקיים גם לגבי נייר המכתבים וכרטיסי הביקור. לכן לא ניתן להשתמש באותו נייר מכתבים לשני העיסוקים ולא ניתן להשתמש בכרטיס ביקור כפול, אשר מצדו האחד יציג את העיסוק כעורך דין ומצדו השני את העיסוק האחר (ר' אתיקה מקצועית 39 עמ' 8).
גם באשר לשימוש בתואר "עו"ד" במסגרת העיסוק האחר, נקבע ששימוש זה ייעשה תוך הפרדה ברורה בין התואר עו"ד לתואר האחר. לדוגמא, עו"ד ישראלה ישראלי, רואת חשבון. או, רו"ח ישראלה ישראלי (עו"ד). בנוסף, צריך להיות ברור שהמסמך נחתם מתוקף העיסוק האחר ולא כעורכת דין (ר' אתיקה מקצועית 45 עמ' 8).
לפיכך, הובהר לעורכת הדין הפונה כי משלוח הצעת רכישת נכס ללקוח ע"ג נייר פירמה של משרד עורך דין אסורה ואף עלולה להיחשב בנסיבות מסוימות כפרסום או שידול אסור.
כך גם הפרדה בתיבות הדוא"ל מתבקשת ואף מתחייבת מהכללים וההנחיות, נוכח הצורך למנוע הטעיה וערבוב בין פעילותה כעורכת דין לפעילותה כמתווכת במקרקעין, הגם שהדבר גורם (כך לפי דבריה) לחוסר שליטה או יעילות.
באשר לדיירים המקבלים ייעוץ משפטי בעניינים הנוגעים לתמ"א 38 הובהר כי לאור הוראות הכללים לעיל חל איסור על טיפול בדיירים אלו במסגרת עיסוקה כמתווכת במקרקעין.

שא/89425
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il