עריכת ייפוי כוח מתמשך עבור הוריו של השותף

עריכת ייפוי כוח מתמשך עבור הוריו של השותף

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מבקש לדעת אם באפשרותו לערוך ייפוי כוח מתמשך עבור שני ההורים של שותפו במשרד עורכי הדין, כאשר השותף צפוי להיות מיופה כוח ביחד עם אחיו.

עמדת ועדת האתיקה:

בהתאם למדיניות מס' 2.007 בקשר לעניין אישי בייפוי כוח מתמשך, "עניין אישי בייפוי כוח" עשוי להיחשב ככל עניין היכול להשפיע באופן מהותי על שיקול דעתו של עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך, ושעלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים בין טובת הלקוח הממנה על פי ייפוי הכוח והגשמת רצונותיו לבין טובתו שלו או טובת צד ג' אחר.
המצב המתואר בפניית עורך הדין אינו נופל לאותם מצבים בהם קיימת חזקה לניגוד עניינים, ומשכך, כאמור בסעיף 7 למסמך המדיניות, על עורך הדין לשאול את עצמו אם לאור עוצמתם היחסית של האינטרסים הנוגדים יש בסיס מוצק לחשש כי הוא עשוי להיות מוטה לכיוון אינטרס אחר שאינו אינטרס הלקוח הממנה – או אז עליו להימנע בנסיבות העניין מעריכת ייפוי הכוח המתמשך.

שא/90664
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il