פרסום מודעות שיווקיות וסרטוני פרסומת

פרסום מודעות שיווקיות וסרטוני פרסומת

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מבקש את הכוונת הוועדה באשר למספר פעולות שיווקיות שברצונו לנקוט – פרסום מודעה במדריך טלפונים עסקי אשר תכלול תמונה שלו וכן מספר טלפון מקשר מטעם המדריך שיפנה את המתקשר לטלפון הנייד שלו; פרסום היותו מגשר ובורר מוסמך על גבי נייר המכתבים המשרדי; פרסום תמונות או סרטון הסברה כשברקע דגל ישראל, סמל המדינה או סמלים של ערכאות שיפוטיות וגורמי אכיפה שונים.

עמדת ועדת האתיקה:

בהתאם לסעיף 3(ד) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001, אין מניעה לפרסם תמונה במסגרת פרסומת במדריכי טלפון בכפוף לתנאים הקבועים בס"ק 3(ד)(1)-(4) ובכפוף לכך שפרסומת כאמור לא תעלה על רבע עמוד (ר' סעיף 3(ג) לכללים).
בהתאם לסעיף 3(ב)(8) לכללים, פרסומת יכול שתכלול את כל הפרטים הנוגעים למען המשרד ולדרכי ההתקשרות עם המשרד וכל שינוי בהם, ואולם מספר טלפון מקשר עלול להיחשב ככזה שיש בו כדי להטעות את הציבור, בניגוד לסעיף 2א לכללים.
פרסום בנייר המכתבים כאמור בסעיף 3(6) לכללים יכול להכיל את תאריו האקדמיים של עורך הדין או הכשרתו כמגשר וכן תואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו (ר' סעיפים 3(ב)(4) ו-(5) לכללים).
בכפוף להוראות כל דין, צילום או סרטון הסברה חייבים לעמוד בהוראות סעיף 2א לכללים ובתנאים הקבועים בסעיף 3(ד) לכללים.
מעבר לאמור לעיל, הומלץ לעורך הדין הפונה לעיין בהחלטות ועדת האתיקה הארצית שניתנו בעקבות תיקון כללי הפרסומת מיום 8.5.2018 וכן בפרסומי ועדת האתיקה המחוזית שניתנו בעניין (ר' באתר המחוז ובדף הוועדה בפייסבוק).

שא/89878
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il