פרסום מתן שירותים לעריכת ייפוי כוח מתמשך וקיום הרצאות

פרסום מתן שירותים לעריכת ייפוי כוח מתמשך וקיום הרצאות

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה מבקשת לפרסם מתן שירותים לעריכת ייפוי כוח מתמשך בפייסבוק ובקבוצות וואטסאפ שונות, וכן מעוניינת לקיים הרצאות פרונטליות והרצאות באמצעים דיגיטליים (זום, וובינר וכו') תוך שיווק שירותיה בהקשר זה.
עוד ביקשה עורכת הדין הפונה לדעת האם באפשרותה לפרסם מתן הנחות בשכר הטרחה למשתתפי ההרצאות.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה כי בהתאם להוראות כללים 3(א) ו-3(ב)(10) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001, אין מניעה לפרסום מתן שירותים לעריכת ייפוי כוח מתמשך בפייסבוק או בוואטסאפ, ובלבד שלא מדובר בפרסומת שיש בה כדי להטעות את הציבור או לפגוע בו, או שהיא פוגעת בכבוד המקצוע, וכן שהפרסום לא נעשה בנסיבות המהוות שידול כמובנו בסעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.
באשר למתן מידע בעניין ייפוי כוח מתמשך במסגרת הרצאות (בין פרונטליות ובין באמצעים דיגיטליים), וכן פרסום מתן שירותים בהקשר זה, הרי שעל פי הנחיית ועדת הייעוץ לענייני פרסומת – עורך דין שהוזמן להרצות בפני ציבור מסוים רשאי לחלק חומר מקצועי הרלוונטי להרצאה, ובלבד שאין בחומר זה מידע פרסומי כלשהו הנוגע לעורך הדין. חלוקת חומר פרסומי ועלונים הכוללים מידע כלשהו אודות עורך הדין, או הנחתם כך שיהיו נגישים לציבור, מהווה פרסומת אסורה. כמו כן, ניתן למסור את פרטי ההתקשרות (לרבות כרטיס ביקור) רק לבקשת מי מקהל הנוכחים (מתוך ביטאון "אתיקה מקצועית" 53).
עוד הודגש כי פנייה יזומה לאוכלוסיות ייעודיות (כדוגמת בתי אבות) בהצעה למתן הרצאות עלולה להוות שידול אסור אם מטרת הפנייה היא להשיג לקוחות בקרב הדיירים (הנחיית ועדת הייעוץ לענייני פרסומת מתוך ביטאון "אתיקה מקצועית" 21).
באשר לפרסום הנחות בתשלום שכר הטרחה הובהר כי פרסומת אסור שתכלול כל התייחסות לשכר הטרחה, לרבות מתן הנחה או ייעוץ ללא תשלום (כלל 3(ב)(14) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001).

שא/89437
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il