פרסום סרטונים וכתבות תדמית

פרסום סרטונים וכתבות תדמית

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה ביקש לדעת אם באפשרותו להעלות לאתר המשרד שלו ול-YouTube סרטון אנימציה המסביר על הליכים לרכישת דירה, וכן האם מותר לו לממן כתבת תדמית באתר YNET אשר תעסוק בתיקים בהם טיפל ובשירותים שהוא מציע פרו-בונו ואשר תפורסם בעמוד הראשי ולא תחת מדור משפט, תוך הצגת קישור לאתר המשרד ולדף נחיתה בו ניתן יהיה להשאיר פרטים להתקשרות.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה כי בהתאם להוראות כלל 3 לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001 אין מניעה אתית בפרסום סרטון כמתואר בפנייה, וזאת באתרי אינטרנט וברשתות חברתיות שאינם מכילים תכנים של אלימות או פורנוגרפיה או תוכן בלתי חוקי אחר, שאינם פוגעים בכבוד המקצוע ושהפרסום אינו פרסומת קופצת (Pop Up), ובלבד שיש לסרטון קשר לשירות המקצועי המוצע, שאין בו כדי ליצור רושם מטעה או לגרום, במישרין או עקיפין לזלזול בעורך דין אחר ושאין בו כדי לפגוע בכבוד המקצוע.
בנוסף הובהר כי אין מניעה אתית בפרסום כתבת תדמית בתשלום, ובלבד שייכתב מפורשות במקום הפרסום כי מדובר בפרסומת. כתבת תדמית כאמור יכולה לפרט את תחומי העיסוק של עורך הדין ושל משרדו וכן כל פרט אחר המנוי בסעיף 3(ב) לכללי הפרסומת, אך אינה יכולה לכלול התייחסות כלשהי לשכר הטרחה, ובכלל זה לטיפול פרו-בונו שהמשרד מציע.
בהקשר זה הודגש כי פרסום תמונות עם לקוחות או עובדי משרדו של עורך הדין כפוף להצהרה בכתב של הלקוחות או עובדי המשרד כי הבינו שהם חופשיים לסרב לכך, כי מתן השירותים לא הותנה בפרסום שמם וכי הלקוח או העובד מבין את פרטי הפרסום, היכן יתפרסם ולמשך כמה זמן.
כתבה כאמור יכולה שתכיל קישור לדף הבית ולדף נחיתה בו ניתן יהיה להשאיר פרטי התקשרות עם לקוחות, בשים לב כי הוא עומד בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובהוראות כל דין.

שא/89779
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il