קבלת הנחיות לגבי ייצוג בעלי דירות בתמ"א 38 במקרה של חילוקי דעות

קבלת הנחיות לגבי ייצוג בעלי דירות בתמ"א 38 במקרה של חילוקי דעות

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מייצג בעלי דירות בהליך תמ"א 38. בתום המשא ומתן עם היזם חתמו הרוב החוקי הדרוש של בעלי הדירות על הסכם ההתקשרות עם היזם, אולם בטרם היה סיפק בידו של היזם לחתום בעצמוהודיע אחד מבעלי הדירות כי הוא מבקש להשעות את חתימתו על הסכם ההתקשרות.
עורך הדין הפונה עדכן בכך את היזם, וזה האחרון השיב כי מבחינתו ההסכם בתוקף וחתום על ידי הרוב החוקי הדרוש וכי אין לאותו בעל דירה האפשרות לחזור בו.
עורך הדין הפונה מבקש הנחיות מוועדת האתיקה לגבי דרך הפעולה המתאימההאם לאפשר ליזם לחתום על ההסכם תוך הכללת החתימה של אותו בעל דירה, להמתין להודעה נוספת מאותו בעל דירה או לפנות לערכאות שיפוטיות.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה לעורך הדין הפונה כי פנייתו אינה מעלה שאלה אתית הטעונה תשובה בהתאם להוראות סעיף 60א לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, אלא עסקינן בשאלה משפטית לעניין תוקפו של ההסכם בנסיבות העניין, אותה יש לברר בערכאה המשפטית האזרחית המתאימה.
עם זאת הודגש כי בנסיבות העניין עלול המשך ייצוגו של אותו בעל דירה לפגוע בטובתם של יתר בעלי הדירות המיוצגים על ידי עורך הדין הפונה, ועל כן במידה שבעל הדירה יעמוד על השעיית חתימתו על ההסכםהומלץ לעורך הדין הפונה להתפטר מייצוגו או מייצוגם של יתר בעלי הדירות.

מתוך "עט ואתיקה" – גיליון 101 (דצמבר 2017)
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il